IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Vlottermetingen CDW Deurganckdok: T1 September 2011
Plancke, Y.; Vanlede, J.; Mostaert, F. (2012). Vlottermetingen CDW Deurganckdok: T1 September 2011. Versie 3.0. WL Rapporten, 816_03. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 16 + 7 p. bijl. pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
  Floats (current measurement)
  Hydraulics and sediment > Hydrodynamics > Current velocities  and patterns
  In-situ measurements
  Belgium, Zeeschelde, Antwerp Harbour, Deurganck Dock [Marine Regions]
Author keywords
  Current deflecting wall (CDW)

Project Top | Authors 
 • Uitvoeren van vlottermetingen ihkv bouw CDW DGD, more

Contact details

Proposer: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Afdeling Maritieme Toegang, more


Authors  Top 

Abstract
  In de afgelopen jaren werd onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid en de efficiëntie van een Current Deflecting Wall (CDW) voor het Deurganckdok. Het bouwen van een CDW kan leiden tot een reductie van de onderhoudsbaggerwerkzaamheden. Op basis van dit haalbaarheidsonderzoek heeft de afdeling Maritieme Toegang beslist over te gaan tot de bouw van een CDW. In 2009 werd met de bouw van start gegaan, terwijl in augustus 2011 te werken afgerond werden.

  De invloed van de CDW wordt bestudeerd op enerzijds de aanslibbingen in het Deurganckdok en anderzijds de stromingen in de omgeving van het Deurganckdok.

  Dit rapport beschrijft de resultaten van de GPS-vlottermetingen die uitgevoerd werden in september 2011. Tevens wordt in dit rapport een analyse uitgevoerd van de wijzigingen in stroompatronen ten opzichte van de referentietoestand (april 2009), vóór de bouw van de CDW.


All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors