IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Data-analyse ihkv slibhuishouding in het Schelde-estuarium

Reference no: WL 20_061
Period: June 2020 till January 2022
Status: Completed
 Institutes | Publication 

Institutes (2)  Top | Publication 

Abstract
Naar aanleiding van recente vaststellingen rond potentiële wijzigingen in de slibhuishouding in het Schelde-estuarium, voert de Uantwerpe, in opdracht van het Havenbedrijf Antwerpen (HA) ,onderzoek uit omtrent de potentiële oorzaken van de toename van SSC in de Schelde. Aangezien het WL in het kader van de Agenda voor de Toekomst onderzoek uitvoert naar de sedimentdynamica op verschillende tijdschalen (project 17_088), alsook rond het getij in het Schelde-estuarium (project 19_065) is er een sterke relatie tussen het werk dat gebeurt op het WL en de opdracht van Uantwerpen. Om het onderzoek de komende maanden efficiënt te laten verlopen, is vanuit het HA de vraag gekomen om de expertise van het WL met betrekking tot analyse van meetdata van bovengenoemde parameters bij dit onderzoek te betrekken, samen een begeleiding van het gehele project.

Publication  Top | Institutes 
  • Plancke, Y.; Vanlede, J.; Meire, D.; Mostaert, F. (2021). Slibhuishouding in het Schelde-estuarium: data-analyse. Versie 4.0. WL Rapporten, 20_061_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 40 + 49 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/13, more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publication