IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Meire, Dieter
Thesaurus terms: Climate change; Forecasts; Hydraulics and sediment; Hydrodynamics; Morphology; Permanence; Sediment; Water quantity
 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), more
 • Institutional address:
  Berchemlei 115
  2140 Antwerpen (Borgerhout)
  Belgium
  Tel.: +32-(0)3-224 60 35
  E-mail:
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Water en Sediment (WATSED), more
 • Function: Researcher
  Direct contact at institute:
  E-mail:
 
  Universiteit Gent; Faculteit Ingenieurswetenschappen; Vakgroep Civiele Techniek; Laboratorium voor Hydraulica, more
 • Chloridegehalte - saliniteit - conductiviteit in het Schelde-estuarium: hoe te meten, te analyseren en te rapporteren, more
 • VNSC_update_EM, more
 • AvdT - Golven in het estuarium, more
 • AvdT - Historische evolutie van het getij in het Schelde estuarium, more
 • AvdT - Sedimentstrategie Schelde-estuarium, more
 • AvdT II - Sedimentbalans Schelde-estuarium, more
 • Data-analyse ihkv slibhuishouding in het Schelde-estuarium, more
 • Duurzaam beheer Durme, more
 • Golven metingen Galgeschoor, more
 • In-situ meetcampagne slib: densiteitsmetingen, more
 • Invloed van morfologie Westerschelde bij hoge HW, more
 • MONEOS, more
 • MONEOS-Projectgroep Evaluatie en rapportering, more
 • O&M Flexibel storten, more
 • Onderzoek van Stroming en Sedimenttransport: data-analyse en innovatieve metingen, more
 • Opvolging hydro-morfodynamica Zwin, more
 • Proefstortingen Westerschelde t.b.v. toekomstige onderhoudsvergunning, more
 • Toepasbaarheid van sedimenttransport formules in het Schelde-estuarium, more
 • Uitspoelen slib oude uitwatering Galgenweel, more
 • Validatie debieten en peilhoogtes, more
A1 Publications (9) [show]
Books (2) [show]
Book chapters (11) [show]
Abstracts (3) [show]
Reports (45) [show]