IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Uitspoelen slib oude uitwatering Galgenweel

Reference no: WL 20_020
Period: March 2020 till October 2020
Status: Completed
 Institutes | Publication 

Institutes (2)  Top | Publication 

Abstract
kostenefficiënt slib uit de oude uitwateringsconstructie van Galgenweel spoelen om deze daarna te kunnen opvullen met vulbeton en de constructie uit dienst te nemen.

Deze studie dient ter opvolging van eerder gegeven advies om kosten efficiënt slib uit de oude uitwateringsconstructie van het Galgenweel uit te spoelen. Deze oefening zal op terrein uitgevoerd worden en zal door ons gemonitored worden.

Scope wijziging: de Vlaamse Waterweg wordt nog bijgestaan in het uit dienst nemen van de oude uitwatering en het in dienst nemen van de nieuwe. Er wordt een rapportje gemaakt waarin aangegeven wordt hoe de nieuwe constructie gespoeld kan worden om de Schelde zijde vrij te maken van slib

Publication  Top | Institutes 
  • Smolders, S.; De Maerschalck, B.; Mostaert, F. (2020). Spoelen van sediment uit oude uitwatering Galgenweel: uitspoelen van slib uit de uitwateringssleuf aan Scheldezijde. Versie 2.0. WL Rapporten, 20_020_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 28 + 2 bijl. pp., more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publication