IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

MSc Claeys, Styn
ORCID
Thesaurus terms: Monitoring-networks; Water management; Water quality; Water quantity
 
 • Universiteit Hasselt; Vakgroep Biologie, Geologie, more
 • Function: Praktijk-assistent
  Direct contact at institute:
  E-mail:
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Hydrologisch InformatieCentrum (HIC), more
 • Function: Head instrumentation and technics HIC
  Direct contact at institute:
  E-mail:
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), more
 
  GEMS International nv (GEMS int NV), more
  Function: Metocean Manager
  Period: From 1st Apr 2004 till
 • Aanpassingen sediment meetnet, more
 • AvdT - metingen in het mondingsgebied, more
 • AvdT - Sedimentstrategie Schelde-estuarium, more
 • AvdT II - Sedimentbalans Schelde-estuarium, more
 • Densiteitsmetingen achterhaven Zeebrugge, more
 • Golven metingen Galgeschoor, more
 • Implementatie draagbare conductiviteitsmeter Hanna, more
 • In-situ meetcampagne slib: densiteitsmetingen, more
 • Monitoring van de exploitatie van een stortplaats voor baggerspecie ter hoogte van het spaarbekken van de Ijzer, more
 • O&M Flexibel storten, more
 • Optimalisatie monitoring Zeeschelde, more
 • Opvolging hydro-morfodynamica Zwin, more
 • Toelevering en overname peildata KEMP, more
 • Toepasbaarheid van sedimenttransport formules in het Schelde-estuarium, more
 • Uitspoelen slib oude uitwatering Galgenweel, more
 • Validatie sediment en fysische parameters, more
 • Vervolgonderzoek Bevaarbaarheid BoZS (Integraal Plan BoZs), more
A1 Publications (2) [show]
Peer reviewed publications (2) [show]
Books (9) [show]
Book chapters (16) [show]
Theses (3) [show]
Reports (36) [show]
Other publications (4) [show]
Thesis (co-)promotor (3) [show]