IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Optimalisatie monitoring Zeeschelde

Reference no: WL 14_138
Period: October 2014
Status: In Progress
 Institute | Publication 

Institute  Top | Publication 

Abstract
Kosten-baten analyse van de systeemmonitoring van de Zeeschelde. Zowel kosten als baten kwantificeren van de eigen monitoring. Vergelijken met de monitoring die parallel door andere instanties wordt uitgevoerd zoals W&Z, VMM, UA, INBO

Publication  Top | Institute 
  • Vandenbruwaene, W.; Hertoghs, R.; Meire, D.; Vereecken, H.; Deschamps, M.; Mostaert, F. (2019). Optimalisatie monitoring Zeeschelde: modernisering getijmeetnet en kwaliteitscontrole. Versie 4.0. WL Rapporten, 14_138_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 12 + 2 bijlagen pp., more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publication