IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Agenda voor de toekomst - Morfologie Mesoschaal: deelrapport 14. Bodemtransport nabij de Platen van Ossenisse op basis van een analyse van bodemvormen
Plancke, Y.; Meire, D.; Mostaert, F. (2018). Agenda voor de toekomst - Morfologie Mesoschaal: deelrapport 14. Bodemtransport nabij de Platen van Ossenisse op basis van een analyse van bodemvormen. Versie 3.0. WL Rapporten, 14_024_14. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 15 + 13 p. bijl. pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
  Hydraulica en Sediment > Sediment > Niet-cohesief sediment
  In situ metingen
  Transport > Sediment transport
  ANE, Scheldt Estuary [Marine Regions]
  Marine; Brackish water; Fresh water
Author keywords
  Bodemvormen

Authors  Top 

Abstract
  Ten behoeve van de optimale invulling van de toekomstige sedimentstrategie in de Westerschelde is onderzoek verricht naar de sedimenttransporten nabij enkele huidige en potentiële toekomstige stortlocaties op basis van peilingen. Uit deze peilingen werd het sedimenttransport afgeleid op basis van de migratie van bodemvormen. Zowel de karakteristieken van de bodemvormen als de sedimenttransporten werden afgeleid. Uit de analyse volgt dat de bodemvormen een variatie kennen in hun geometrie (hoogte tussen 20 cm en 120 cm, lengte tussen 10 m en 25 m) alsook in afgeleide transporten. De grootste transporten worden teruggevonden ter hoogte van de oostelijk deel van de noordrand en het noordelijk deel van de oostrand van de platen van Ossenisse. De transporten zijn hier gemiddeld een factor 5 (methode volumeverschil) groter dan de transporten langs de westrand en het zuidelijk deel van de oostrand. Tevens werd de temporele variatie onderzocht alsook mogelijke invloedsfactoren.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors