IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Invloedsfactoren op de ligging van de top van de sliblaag in het CDNB: deelrapport 2. Analyse periode 1999-2011
Dujardin, A.; Vanlede, J.; Van Hoestenberghe, T.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Invloedsfactoren op de ligging van de top van de sliblaag in het CDNB: deelrapport 2. Analyse periode 1999-2011. versie 5.0. WL Rapporten, 00_078. Waterbouwkundig Laboratorium/Antea Group: Antwerpen. XII, 104 + 43 p. bijlagen pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
  Hydraulica en Sediment > Hydrodynamica > Getij
  Hydraulica en Sediment > Hydrodynamica > Golven
  Hydraulica en Sediment > Hydrodynamica > Rivierafvoer
  Hydraulica en Sediment > Hydrodynamica > Stroomsnelheden -en patronen
  Hydraulica en Sediment > Sediment > Cohesief sediment
  Literatuur- en desktoponderzoek
  Nautical bottom
  ANE, Belgium, Brugge, Zeebrugge Harbour [Marine Regions]
  Marine
Author keywords
  Topslib

Contact details

Proposer: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Afdeling Maritieme Toegang, more


Authors  Top 
 • Dujardin, A., more
 • Vanlede, J., more
 • Van Hoestenberghe, T., more

Abstract
  De haven van Zeebrugge wordt gekenmerkt door het voorkomen van een vloeibare sliblaag. Onderzoek heeft uitgewezen dat deze sliblaag tot op zekere diepte doorvaarbaar is. In Zeebrugge wordt deze grens, de nautische bodem, sinds 2005 op het densiteitsniveau 1,20kg/dm3 vastgelegd (voorheen 1,15 kg/dm3). De 210kHz-reflector wordt als de top van de sliblaag beschouwd (topslib). Dit rapport beschrijft het onderzoek naar mogelijke invloedsfactoren op de ligging van zowel topslib als van de nautische bodem. Een beter begrip van deze factoren kan toelaten om maatregelen te treffen tegen de aanslibbing en om de baggerinspanningen te optimaliseren.

  Voor geen van de onderzochte invloedsfactoren (zoetwater aanvoer, wind, golven en sediment concentratie op zee) kon een sterke correlatie worden teruggevonden met de ligging en natuurlijke aangroei van de sliblaag over de periode 1999- 2011. De onderzochte invloedsfactoren vertonen immers een sterke seizoenale co-variatie, waardoor het moeilijk is de invloedsfactoren op een statistisch zinvolle manier van elkaar te scheiden.

  Op basis van de data-analyse wordt een onderbouwde hypothese naar voor geschoven dat seizoenaal variërende sedimenteigenschappen (vlokgrootte, valsnelheid, consolidatie gedrag) een belangrijke invloedsfactor kunnen zijn op de ligging en de natuurlijke evolutie van de top van de sliblaag en van de nautische bodem.


All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors