IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Harmonische voorspelling van waterstanden te Vlissingen, ter aanvulling van de OMES databank
Vanlede, J.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2008). Harmonische voorspelling van waterstanden te Vlissingen, ter aanvulling van de OMES databank. WL Rapporten, 713_22. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 9 + 21 appendices pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, more

Available in  Authors 
Document types: Final report; Project report

Keywords
  Analysis > Mathematical analysis > Numerical analysis > Functional analysis > Harmonic analysis
  Hydraulica en Sediment > Hydrodynamica > Getij
  Levels > Water levels
  Literatuur- en desktoponderzoek
  Prediction > Tidal prediction
  Wave propagation > Tidal propagation
  ANE, Netherlands, Westerschelde, Vlissingen [Marine Regions]
  Marine

Contact details

Proposer: Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), more


Authors  Top 

Abstract
  Deze opdracht kadert binnen de bestaande samenwerkingsovereenkomst tussen het WL Borgerhout en het VLIZ.Aan de hand van de publiek beschikbare gegevens uit de Xtide database (http://www.flaterco.com/xtide/), wordt een harmonische voorspelling gemaakt van de tijdstippen van hoog- en laagwater te Vlissingen. In vergelijking met het tijboekje voor 2007 wordt (voor de maand januari) het tijdstip van hoog- en laagwater op 3 minuten na nauwkeurig voorspeld, en de hoogte op 5 cm na.
  Gebruik makend van de gekende gemiddelde tijkarakteristieken te Vlissingen wordt elk harmonische voorspeld getij verder geclassificeerd als doodtij, gemiddeld tij of springtij.
  Vanuit de tijdstippen van hoog- en laagwater te Vlissingen als referentiestation kan het overeenkomstige tijdstip van hoog- en laagwater op een willekeurige plaats in het Schelde-estuarium worden berekend aan de hand van de gekende voortplantingseigenschappen van de getijgolf. Bij benadering kunnen hiervoor de waardes worden gebruikt die gelden voor de voortplanting van een gemiddeld getij.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors