IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Complex project extra containerbehandelingscapaciteit Antwerpen: nautisch vooronderzoek

Reference no: WL 16_117
Period: November 2016 till May 2021
Status: Completed
 Institutes | Publications 

Institutes (2)  Top | Publications 

Abstract
Binnen dit nieuwe complex project ligt de focus thans op het in beeld brengen van de alternatieven voor extra containerbehandelingscapaciteit. De teller staat ondertussen op een twintigtal projectalternatieven. Een aantal projectalternatieven kunnen we wellicht als “niet-redelijk” bestempelen.
Vooraleer we de alternatieven in het geïntegreerd onderzoek steken, zouden we graag deze alternatieven aftoetsen bij nautici. Alternatieven die vanuit nautisch oogpunt volstrekt onhaalbaar zijn (en dan hebben we het niet over nautisch minder wenselijk) kunnen we – op gemotiveerde wijze - als onredelijk beschouwen. Voor deze nautische “voortoets” zouden we graag op het Waterbouwkundig Labo beroep doen, aangevuld met MDK/Loodswezen en eventueel HKD/Antwerpen.
Aanvullend dient ook ook de onderzoeksmethodiek te beschrijven voor het nautisch gedeelte van MER, MKBA, RVR.

Publications (8)  Top | Institutes 
  • Eloot, K.; Verwilligen, J.; Mostaert, F. (2019). Complex project: extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen: achtergronddocumentatie - deelrapport 3. Geïntegreerd onderzoek - deel nautica: simulatiestudie voor de bouwsteen Saeftinghedok. Versie 5.0. WL Rapporten, 16_117_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 17 + 9 p. bijl. pp., more
  • Eloot, K.; Verwilligen, J.; Vantorre, M.; Mostaert, F. (2019). Complex project: extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen: achtergronddocumentatie - deelrapport 4. Geïntegreerd onderzoek - deel nautica: beoordeling van de P5-2 en P9 varianten voor een tweede getijdendok. Versie 5.0. WL Rapporten, 16_117_4. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 23 pp., more
  • Eloot, K.; Verwilligen, J.; Mostaert, F. (2019). Complex project: extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen: achtergronddocumentatie - deelrapport 5. Geïntegreerd onderzoek - deel nautica: simulatiestudie voor de bouwsteen tweede getijdendok loodrecht op het Deurganckdok. Versie 5.0. WL Rapporten, 16_117_5. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 24 + 7 p. bijl. pp., more
  • Eloot, K.; Verwilligen, J.; Vantorre, M.; Mostaert, F. (2019). Complex project: extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen: deelrapport 1. Geïntegreerd onderzoek – deel nautica: deskstudie. Versie 6.0. WL Rapporten, 16_117_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. X, 41 + 31 p. bijl. pp., more
  • Eloot, K.; Verwilligen, J.; Vantorre, M.; Mostaert, F. (2019). Complex project: extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen: deelrapport 2. Geïntegreerd onderzoek – deel nautica: vaarwegcapaciteit. Versie 6.0. WL Rapporten, 16_117_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 16 + 9 p. bijl. pp., more
  • Eloot, K.; Verwilligen, J.; Vantorre, M.; Mostaert, F. (2019). Complex project: extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen: Deelrapport 6. Geïntegreerd onderzoek – deel nautica: deskstudie naar aanleiding van alternatief 9 en samenvatting. Versie 5.0. WL Rapporten, 16_117_6. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 29 + 9 p. bijl. pp., more
  • Eloot, K.; Verwilligen, J.; Mostaert, F. (2019). Complex project: extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen: Achtergronddocumentatie - Deelrapport 8. Geïntegreerd onderzoek – deel nautica: simulatiestudie voor een variant tweede getijdendok binnen Alternatief 9. Versie 6.0. WL Rapporten, 16_117_8. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 17 + 8 p. bijl. pp., more
  • Van den Bergh, E.; Pauwels, I.; Breine, J. (2018). Vissen en sediment in de Zeeschelde: een beknopte risico analyse voor het strategisch-MER complex project Extra Containercapaciteit Antwerpen. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 75. INBO: Brussel. 38 pp. https://dx.doi.org/10.21436/inbor.15396954, more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publications