IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Complex project: extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen: achtergronddocumentatie - deelrapport 5. Geïntegreerd onderzoek - deel nautica: simulatiestudie voor de bouwsteen tweede getijdendok loodrecht op het Deurganckdok
Eloot, K.; Verwilligen, J.; Mostaert, F. (2019). Complex project: extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen: achtergronddocumentatie - deelrapport 5. Geïntegreerd onderzoek - deel nautica: simulatiestudie voor de bouwsteen tweede getijdendok loodrecht op het Deurganckdok. Versie 5.0. WL Rapporten, 16_117_5. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 24 + 7 p. bijl. pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
    Harbours and waterways > Ship motion > Fairway and harbour design
    Literature data / expert judgement
Author keywords
    ULCS; Toegankelijkheid; Bouwsteen tweede getijdendok

Project Top | Authors 
  • Complex project extra containerbehandelingscapaciteit Antwerpen: nautisch vooronderzoek, more

Contact details

Proposer: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW), more


Authors  Top 

Abstract
    Dit rapport beschrijft de simulaties die werden uitgevoerd voor de bepaling van de vorm van een nautisch toegankelijk tweede getijdendok loodrecht op het Deurganckdok (de P9-varianten) . Om de vormgeving van het dok planologisch, sedimentologisch en nautisch op elkaar af te stemmen, werden verschillende varianten hydrodynamisch doorgerekend met een stroomveld over het getij als out put . Deze output werd dan weer gebruikt als input voor het uitvoeren van realtime simulaties door DAB Loodswezen op de (gekoppelde) simulatoren SIM360+ en SIM 225. Op basis van deze simulaties kon aangetoond worden dat de twee onderzochte varianten P9-0 en P9-3 toegankelijk zijn voor een 430 m lang containerschip en werden kwantitatieve waarden verzameld voor de beoordeling van de manoeuvres in plaats en in tijd.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors