IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Baseline Zeeuwse Delta

Reference no: WL 13_041
Period: March 2013
Status: In Progress
 Institutes | Publications 

Institutes (2)  Top | Publications 
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), more, executant
  • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Dienst Zeeland (DZL), more, proposer

Abstract
Rijkswaterstaat Zeeland maakt een Baseline-schematisatie aan van de Zeeuwse Delta. Westerschelde en Zeeschelde zijn daarin opgenomen. Rijkswaterstaat Zeeland en de Waterdienst willen het WL van dichtbij betrekken bij de opmaak van de schematisatie. De schematisatie die binnen dit project wordt ontwikkeld wordt op termijn (2014-2015) de schematisatie die door HMCZ (en dus ook WL) zal worden ingezet voor operationele berekeningen. Het WL levert data aan, maakt mee het rekenrooster aan en doet de kwaliteitsborging van de schematisatie voor het Vlaamse gebied.

Publications (3)  Top | Institutes 
  • Chu, K.; Vanlede, J.; Decrop, B.; Mostaert, F. (2020). Baseline Zuidwestelijke Delta: automatic re-calibration of waquaschelde_nevla-j07_5 with lower weights in the Rupel basin. Versie 1.0. FHR reports, 13_041_2. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VII, 23 + 2 p. app. pp., more
  • Chu, K.; Vanlede, J.; Mostaert, F. (2020). Baseline Zuidwestelijke Delta: Final calibration of model waqua-schelde_nevlaj07_5. Version 1.0. FHR reports, 13_041_3. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VII, 21 + 4 p. bijl. pp., more
  • Chu, K.; Vanlede, J.; Decrop, B.; Mostaert, F. (2019). Baseline Zuidwestelijke Delta: set-up and Calibration of model waqua-schelde_nevla-j07_5. Version 2.0. FHR reports, 13_041_1. Flanders Hydraulics Research/IMDC: Antwerp. X, 73 + 9 p. appendices pp., more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publications