IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (1): add | show Print this page

one publication added to basket [334261]
LIFE SPARC: deelrapport 3. Actie D1 (General scientific assesment) - T0 rapportage
Vanlede, J.; D'Haese, W.; Smolders, S.; Mostaert, F. (2020). LIFE SPARC: deelrapport 3. Actie D1 (General scientific assesment) - T0 rapportage. Versie 3.0. WL Rapporten, 16_072_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 21 pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
    Hydraulica en Sediment > Klimaatverandering > Klimaatadaptatie
    Literatuur- en desktoponderzoek
    Physics > Mechanics > Hydraulics
    Transport > Sediment transport
    Water bodies > Coastal waters > Coastal landforms > Coastal inlets > Estuaries

Project Top | Authors 

Contact details

Proposer: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Agentschap Natuur & Bos (ANB), more


Authors  Top 
  • Vanlede, J., more
  • D'Haese, W.
  • Smolders, S., more
  • Mostaert, F., more

Abstract
    Binnen het LIFE SPARC project worden 8 sigmagebieden versneld ontwikkeld om te dienen als klimaatbuffer en 428 hectare zoete getijdennatuur.
    Dit rapport bevat de WL bijdrage aan actie D1 (wetenschappelijke borging), meer bepaald de T0 rapportage van de 8 gebieden.
    Bestaande kennis over het interessegebied (zie Figuur 1) uit de OMES en MONEOS meetprogramma’s wordt gesynthetiseerd en gecombineerd met nieuw kaartmateriaal dat de bathymetrie van de 8 gebieden weergeeft voor ontwikkeling

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors