IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Harpacticoida (Copepoda, Crustacea) van de Belgisch-Nederlandse kustzone en aangrenzende estuaria: stand van zaken en perspectieven
Willems, K.; Huys, R. (1988). Harpacticoida (Copepoda, Crustacea) van de Belgisch-Nederlandse kustzone en aangrenzende estuaria: stand van zaken en perspectieven, in: Wouters, K. et al. (Ed.) Symposium Invertebraten van België, samenvattingen, 25-26 nov. 1988. pp. 103
In: Wouters, K.; Baert, L. (Ed.) (1988). Symposium Invertebraten van België, samenvattingen, 25-26 nov. 1988. KBIN: Brussel. 106 pp., more

Available in  Authors 
Document type: Summary

Keywords

Authors  Top 
  • Willems, K.
  • Huys, R., more

Abstract
    Dank zij voortdurende inventarisatie tijdens de laatste twee decennia, kan de Zuidelijke Noordzee en in het bijzonder de Belgisch-Nederlandse kustzone thans qua meiofauna als één van de best onderzochte gebieden ter wereld beschouwd worden. Dit vertaalt zich in een indrukwekkend aantal interne rapporten, theses en andere ongepubliceerde informatie. Deze data werden voor het eerst gebundeld, resulterend in een preliminaire checklist van de Belgisch-Nederlandse harpacticoiden, met inbegrip van de brakwatersoorten. Het studiegebied strekt zich uit vanaf de Panne in het zuiden tot aan het Eems-Dollard estuarium in het noorden, en is arbitrair opgedeeld in 11 subzones: Belgische Noordzeekust, Spuikom, Dievengat, Voordelta, Kwintebank, Westerschelde, Oosterschelde, Grevelingen, Hollandse Noordzeekust, Ysselmeer (Zuiderzee) een Eems-Dollard. Voor elk gebied werden de karakteristieke soorten gesitueerd en ecologische data summier weergegeven. De checklist is opgesteld in tabelvorm met vermelding van de ecologische preferenties (saliniteit, sediment, ...) en de geografische verspreiding met referenties. Enkele opmerkingen worden geformuleerd omtrent twijfelachtige soortenlijsten en enkele aspecten van de systematiek van Noordzee-harpacticoiden worden aangehaald.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors