IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Ijking van modellen van stroming van zoet en zout grondwater in de kustvlakte tussen Calais en Cadzand en de invloed op deze stroming van de te verwachten zeespiegelstijging

Engelstalige titel: Calibration of models for fresh and salt groundwater flow in the coastal plains between Calais and Cadzand and the influence of the expected sea level rise on this flow
Referentie nr.: P102/011D3097
Periode: Oktober 1997 tot December 2001
Status: Afgelopen

Thesaurustermen: Computermodellen; Fysische oceanografie; Kustwateren; Zeeniveau
Geografische term: ANE, Noordzee, Zuidelijke Bocht [Marine Regions]
 Instituut 

Instituut  Top 
  • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Geologie; Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie, meer, coördinator

Abstract
Het project houdt enerzijds het afleiden van modelparameters uit de lithostratigrafie en geofysische boorgatmetingen in, anderzijds het afleiden van deze parameters door het ijken van mathematische modellen. Door parameters in te voeren in modellen die de dichtheidsafhankelijke stroming simuleren, kan men de evolutie van zoet water stijghoogte en zoutgehalte in de twee gevallen met elkaar vergelijken op verschillende schalen. Dit zou toelaten de effecten van de te verwachten zeespiegelstijging juist in te schatten.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituut