IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

WL | Delft Hydraulics
This institute has changed, see institute underneath
Deltares, moreAbstract:
Op 1 januari 2008 is Nederland een onafhankelijk instituut voor toegepast onderzoek en specialistisch advies rijker, genaamd Deltares .
WL | Delft Hydraulics, GeoDelft, een deel van TNO Bouw en Ondergrond vormen samen met delen van Rijkswaterstaat/DWW, RIKZ en RIZA het instituut Deltares, dat ruim 800 medewerkers zal tellen.

Publications (287)  Top | Projects | Dataset 
  ( 15 peer reviewed ) split up filter
 • Peer reviewed article van Rijn, L.C.; Strypsteen, G. (2020). A fully predictive model for aeolian sand transport. Coast. Eng. 156: 103600. https://dx.doi.org/10.1016/j.coastaleng.2019.103600, more
 • Peer reviewed article Winterwerp, J.C.; Manning, A.J.; Martens, C.; De Mulder, T.; Vanlede, J. (2006). A heuristic formula for turbulence-induced flocculation of cohesive sediment. Est., Coast. and Shelf Sci. 68(1-2): 195-207. https://dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2006.02.003, more
 • Peer reviewed article (2001). Hydro delft nr.90. Hydro Delft: Publication of the Delft Hydraulics Laboratory, 90. Delft Hydraulics Laboratory: Delft. 1-20 pp., more
 • Peer reviewed article (2000). Hydro delft nr.89. Hydro Delft: Publication of the Delft Hydraulics Laboratory, 89. Delft Hydraulics Laboratory: Delft. 1-12 pp., more
 • Peer reviewed article (1999). Hydro delft nr.88. Hydro Delft: Publication of the Delft Hydraulics Laboratory, 88. Delft Hydraulics Laboratory: Delft. 1-11 pp., more
 • Peer reviewed article (1999). Hydro Delft nr.87. Hydro Delft: Publication of the Delft Hydraulics Laboratory, 87. Delft Hydraulics Laboratory: Delft. , more
 • Peer reviewed article (1998). Hydro delft nr.86. Hydro Delft: Publication of the Delft Hydraulics Laboratory, 86. Delft Hydraulics Laboratory: Delft. 28 pp., more
 • Peer reviewed article (1996). Hydro delft nr.85. Hydro Delft: Publication of the Delft Hydraulics Laboratory, 85. Delft Hydraulics Laboratory: Delft. 1-16 pp., more
 • Peer reviewed article (1995). Hydro delft nr.83. Hydro Delft: Publication of the Delft Hydraulics Laboratory, 83. Delft Hydraulics Laboratory: Delft. 1-9 pp., more
 • Peer reviewed article (1995). Hydro delft nr.84. Hydro Delft: Publication of the Delft Hydraulics Laboratory, 84. Delft Hydraulics Laboratory: Delft. 1-12 pp., more
 • Peer reviewed article (1994). Hydro delft nr.82. Hydro Delft: Publication of the Delft Hydraulics Laboratory, 82. Delft Hydraulics Laboratory: Delft. 1-12 pp., more
 • Peer reviewed article (1993). Hydro delft nr.81: Special issue on mathematical models. Hydro Delft: Publication of the Delft Hydraulics Laboratory, 81. Delft Hydraulics Laboratory: Delft. 1-31 pp., more
 • Peer reviewed article Overbeek, H.J.; van der Tuin, J.D.; Allersma, E.; Ridderhof, R. (Ed.) (1992). Hydro Delft nr.80: Special issue on coasts. Hydro Delft: Publication of the Delft Hydraulics Laboratory, 80. Delft Hydraulics Laboratory: Delft. 1-35 pp., more
 • Peer reviewed article Overbeek, H.J.; van der Tuin, J.D.; Allersma, E.; Ridderhof, R.; Warnaar, H.S. (1991). Hydro Delft nr.79: special issue on harbours. Hydro Delft: Publication of the Delft Hydraulics Laboratory, 79. Delft Hydraulics Laboratory: Delft. 1-31 pp., more
 • Peer reviewed article Hydro Delft: Publication of the Delft Hydraulics Laboratory. Delft Hydraulics Laboratory: Delft. ISSN 0166-2112, more
 • Oldham, P.; Hall, S.; Barnes, C.; Oldham, C.; Cutter, M.; Burns, N.; Kindness, L. (2014). Valuing the deep: Marine genetic resources in Areas Beyond National Jurisdiction. Defra Contract MB0128 Final Report Version One. Defra: London. 241 pp., more
 • van Maren, B. (2011). 3D slibtransportmodel Zeeschelde: scenario 8: effect CDW op sedimentatie Deurganckdok, volledig Deurganckdok. Versie 2.0. Delft Hydraulics: Delft. 54 pp., more
 • (2010). Flood and Coastal Risk Management Conference 2010, the International Centre, Telford, 29th June - 1 July 2010: conference handbook. Defra/Environment Agency: [s.l.]. 163 + cd-rom (papers) pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants (IMDC); WL | Delft Hydraulics (WL | Delft Hydraulics); Vanlede, J. (2010). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 1.22. Sedimentbalans 01/10/2008 - 31/12/2008. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 28 + bijl. pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; Waterbouwkundig Laboratorium (2010). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.33. Zout- en slibverdeling Deurganckdok oktober 2008 - maart 2009. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 27 + bijl. pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; Waterbouwkundig Laboratorium (2010). Opvolging aanslibbing Deurganckdok: flow atlas Deurganckdok, 06/2008 - 03/2009. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 7 + bijl. pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; Waterbouwkundig Laboratorium (2010). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.27. 13-uursmeting Sediview op 12/03/2009 tijdens doodtij - Deurganckdok (transect DGD). Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 66 + bijl. pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; Waterbouwkundig Laboratorium (2010). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.26. 13-uursmeting Sediview op 06/03/2009 tijdens doodtij - Deurganckdok (transect DGD). Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 62 + bijl. pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics (2010). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.25. 13-uursmeting Sediview op 10/12/2008 tijdens gemiddeld tij - Deurganckdok (transect DGD). Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 61 + bijl. pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; Waterbouwkundig Laboratorium (2010). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 1.23. Sedimentbalans 01/01/2009 - 31/03/2009. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 28 + annexes pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; Waterbouwkundig Laboratorium (2010). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing. Deelrapport 1.24: sediment jaarbalans 01/04/2008 - 31/03/2009. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 116 pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; Waterbouwkundig Laboratorium (2010). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 4.20: analyse van aanslibbingsprocessen en -invloeden April 2006 - March 2009. Versie 3.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 97 pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2010). Langdurige monitoring van zout/zoet-verdeling in de haven van Zeebrugge en monitoring van zoutconcentratie, slibconcentratie en hooggeconcentreerde slibsuspensies in de Belgische kustzone: deelrapport 8. Rapport over de aanwezigheid van HCBS lagen in de Belgische kustzone. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 192 pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants (IMDC); WL | Delft Hydraulics (WL | Delft Hydraulics); Vanlede, J. (2009). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.24. 13-uursmeting Sediview op 02/12/2008 tijdens springtij - Deurganckdok (transect DGD). Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 58 + bijl. pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants (IMDC); WL | Delft Hydraulics (WL | Delft Hydraulics); Vanlede, J. (2009). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.30. 13-uursmeting SiltProfiler 13 maart 2009 ingang Deurganckdok. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. iv, 30 + bijl. pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants (IMDC); WL | Delft Hydraulics (WL | Delft Hydraulics); Vanlede, J.; Plancke, Y. (2009). Langdurige metingen Deurganckdok 2: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 1.20. Sedimentbalans 01/04/2008 - 30/06/2008. Versie 3.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 161 pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants (IMDC); WL | Delft Hydraulics (WL | Delft Hydraulics); GEMS International (GEMS int NV); Vanlede, J.; Plancke, Y. (2009). Langdurige metingen Deurganckdok 2: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 1.14. Sediment jaarbalans 01/04/2007 - 31/03/2008. Versie 3.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 161 pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants (IMDC); WL | Delft Hydraulics (WL | Delft Hydraulics); Vanlede, J.; Plancke, Y. (2009). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.21. 13-uursmeting Sediview DGD tijdens een gemiddeld getij - lente 2008 - 26/06/2008. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 69 + bijlagen pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants (IMDC); WL | Delft Hydraulics (WL | Delft Hydraulics); Vanlede, J.; Plancke, Y. (2009). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 1.21. Sedimentbalans 01/07/2008 - 30/09/2008. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 172 pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants (IMDC); WL | Delft Hydraulics (WL | Delft Hydraulics); Vanlede, J. (2009). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.22. 13-uursmeting Sediview op 24/09/2008 tijdens doodtij - Deurganckdok (transect DGD). Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 75 + bijl. pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants (IMDC); WL | Delft Hydraulics (WL | Delft Hydraulics); Vanlede, J. (2009). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 3.20. Omgevingscondities in de Schelde april - september 2008. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 38 + bijl. pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; Waterbouwkundig Laboratorium (2009). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.29. 13u-meting SiltProfiler 29 september 2008 ingang Deurganckdok. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 36 + bijl. pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2009). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 4.10. Analyse van aanslibbingsprocessen en -invloeden April 2007 - March 2008. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 60 + bijl. pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics (2009). Opvolging aanslibbing Deurganckdok: flow atlas Deurganckdok, 2/'05 - 3/'08. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. II, 82 pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics (2009). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.34. Calibratie stationaire en mobiele toestellen herfst 27-28 oktober 2008. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 26 + bijl. pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics (2009). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.28. 13-uursmeting ADCP neervorming DGD zomer 2008. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 189 pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; Waterbouwkundig Laboratorium (2009). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 3.21. Omgevingscondities in de Schelde oktober 2008 - maart 2009. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 164 pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics (2009). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.31. 13-uursmeting longitudinale zoutverdeling op 11/03/2009 tijdens springtij - Deurganckdok. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 82 pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; Katholieke Universiteit Leuven. Laboratorium voor Hydraulica; Universitaire Instelling Antwerpen. Vakgroep Ecosysteembeheer (2008). Haalbaarheidsstudie nutriënten- en sedimenttransportmodellering in 2D voor het Scheldebekken en het GOG KBR: deelopdracht 5. Lippenbroek: voortgangsrapport 4. Versie 4.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 159 pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; Kirby, R.; GEMS International (2008). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 5.6. Analyse omgevingscondities september 2005 - maart 2007. Versie 3.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 148 pp., more
 • Marchand, M.; Slinger, J.; Krywkow, Jörg; Mens, M.J.P.; de Bruijn, K.; van der Veen, A. (2008). Improving public participation in flood risk management: experiences from the Schelde estuary case study, in: Samuels, P. et al. (Ed.) (2009). Proceedings of the European Conference on Flood Risk Management Research into Practice (FLOODRISK 2008), Oxford, UK, 30 September - 2 October 2008: Flood Risk Management: Research and Practice. pp. [s.n.], more
 • Vatvani, D. (Ed.) (2008). Lessons from New Orleans for the Western Scheldt estuary - Comparison between Mississippi Delta and the Western Scheldt estuary. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 30 pp., more
 • Buurman, J. (2007). Kapitaliseren van natuurbaten: eindrapportage. Delft Hydraulics Laboratory: Delft. 52 + appendix pp., more
 • Gerritsen, H.; de Goede, E.D.; Platzek, F.W.; Genseberger, M.; van Kester, J.A.Th.M.; Uittenbogaard, R.E. (2007). Validation document Delft3D-FLOW - A software system for 3D simulations. Delft Hydraulics: [s.l.]. 266 pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensie: deelrapport 11.5. 28 september 2006 Parel II - Schelle. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 29 + bijl. pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 1.1. Sediment balans 01/04/2006 - 30/06/2006. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 22 + bijlagen pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.2. 13u meting SiltProfiler 26/09/2006 Stream - Deurganckdock. Version 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 19 + bijlagen pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.7. Zout- en slibverdeling Deurganckdok en frame metingen 15/07/2006 - 31/10/2006. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 36 + bijlagen pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.8: zout- en slibverdeling Deurganckdok & frame metingen 12/02/2007 - 18/04/2007. Version 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 41 + bijlagen pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 1.3. Sediment balans 01/10/2006 - 31/12/2006. Version 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 21 + bijlagen pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 1.4. Sediment balans 01/01/2007 - 31/03/2007. Version 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 24 + bijlagen pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Uitbreiding studie denstiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV Meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 1. Testmetingen 2-3 februari 2005. Version 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 48 + bijlagen pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 1.5. Sediment jaarbalans 01/04/2006 - 31/03/2007. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 29 + bijlagen pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 1.2. Sediment balans 01/07/2006 - 30/09/2006. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 24 + bijlagen pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van de LTV meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 10. Aanvullende slibparameters zomer 2006. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 31 + bijl. pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Uitbreiding studie denstiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het leader van LTVmeetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 3. Valsnelheid slib - INSSEV. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 86 + 97 p. bijlagen pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Uitbreiding studie densititeitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 4. Aanvullende slibparameters. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 53 + bijlagen pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 11.1. 27 september 2006 Stream - Liefkenshoek. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 30 + bijlagen pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 11.4. 28 september 2006 Veremans - Waarde. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 29 + bijlagen pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Uitbreiding studie denstiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTVmeetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 9. Valsnelheid - INSSEV - zomer 2006. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 100 + bijlagen pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 11.3. 28 september 2006 Stream - Raai K. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 31 + bijlagen pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV Meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 11.6. 13-uursmeting longitudinale zoutverdeling 26/9 Scheldewacht - Deurganckdok. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 18 + bijlagen pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV Meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensie: deelrapport 6.2. Calibratie zomer 23 juni en 18 september 2006. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 36 + bijlagen pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 11.2. 27 september 2006 Veremans - Raai K. Version 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 26 + bijlagen pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.1: 13 u meting siltprofiler 21/03/2006 Laure Marie. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 19 + bijlagen pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelopdracht 2.6. Zout- en slibverdeling Deurganckdok en frame metingen 17/3/2006 - 23/5/2006. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 37 + bijlagen pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelopdracht 2.4: 13-uursmeting Sediview gemiddeld tij 27/09/2006 Parel II. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 31 + bijlagen pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Uitbreiding studie denstiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV Meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 5.3. Omgevingscondities januari - juni 2006. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 25 + bijlagen pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.3: 13u meting springtij - ingang Deurganck - 22/03/2006 - Veremans. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 23 + bijlagen pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 1.6: sediment balans 7/2005 - 3/2006. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 26 + bijlagen pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV meetcampagne naar hooggeconcentreerde siibsuspensies: deelrapport 8.1. Vaste meetopstelling inzake bodemgedrag - winter 2006. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 19 + bijlagen pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeescheide in het kader van LTV meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 7.6. 23 maart 2006 Veremans - Waarde. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 19 + bijlagen pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in liet kader van LTV Meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensiesDeelrapport 7.5: 23 maart 2006 Laure Marie - Transect K. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 27 + bijlagen pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 7.3. 22 maart Laure Marie - Liefkenshoek. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 26 + bijlagen pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 7.2. 22 maart 2006 Parel 2 - Deurganckdok. Versie 3.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 22 + bijlagen pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 6.1. Calibratie winter 15 maart en 14 april 2006. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 31 + bijlagen pp., more
 • Jeuken, C.J.L.; Hordijk, D.; Ides, S.; Kuijper, C.; Peeters, P.; de Sonneville, B.; Vanlede, J. (2007). Koploperproject LTV-O&M - Thema Veiligheid: deelproject 1. Inventarisatie historische ontwikkeling van de hoogwaterstanden in het Schelde-estuarium. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 92 pp., more
 • Jeuken, M.-C.J.L.; Wang, Z.B.; Keiller, D. (2007). Impact of setbacks on the estuarine morphology, in: Dohmen-Janssen, C.M. et al. (Ed.) (2008). River, coastal and estuarine morphodynamics: RCEM 2007. Proceedings of the 5th IAHR symposium on river, coastal and estuarine morphodynamics, Enschede, The Netherlands, 17-21 september 2007. pp. 1125-1132, more
 • Klijn, F.; Baan, P.; de Bruijn, K.; Kwadijk, J.; van Buren, R. (2007). Overstromingsrisico’s in Nederland in een veranderend klimaat: Verwachtingen, schattingen en berekeningen voor het project Nederland Later. Milieu- en Natuurplanbureau/Waterloopkundig Laboratorium = Delft Hydraulics Laboratory: [s.l.]. 165 pp., more
 • van Kessel, T.; Vanlede, J.; Kuijper, K.; de Kok, J. (2007). Further development and first application of a mud transport model for the Scheldt estuary: in the framework of LTV. Phase 2. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 139 pp., more
 • van Kessel, T.; Vanlede, J.; de Kok, J. (2007). Development of a mud transport model for the Scheldt estuary in the framework of LTV. Delft Hydraulics: [s.l.]. 81 pp., more
 • van Kessel, T.; Vanlede, J. (2007). Development of a mud transport model for the Scheldt estuary, in: 9th International Conference on Nearshore and Estuarine Cohesive Sediment Transport Processes (INTERCOH '07), Brest, France, September 25-28, 2007. Book of abstracts. pp. 191-192, more
 • van Maren, B. (2007). 3D slibtransport Zeeschelde. Scenario 1-3: geometrie van de CDW en het Deurgangckdok. Rapport IVa-c. 2.0. WL | Delft Hydraulics: Delft. 145 pp., more
 • van Maren, B.; Winterwerp, H.; Uittenbogaard, R.E.; Vanlede, J. (2007). An integral model for high-concentrated mud suspensions in estuaries: part 2. Calibration, validation, and application, in: 9th International Conference on Nearshore and Estuarine Cohesive Sediment Transport Processes (INTERCOH '07), Brest, France, September 25-28, 2007. Book of abstracts. pp. 132-133, more
 • Van Maren, D.S.; Winterwerp, J.C.; Uittenbogaard, R.E. (2007). New developments in the mud transport module of Delft3D. Report II: implementation, sensitivity analysis, calibration and validation. Delft Hydraulics: Delft. 324 pp., more
 • Vanlede, J.; van Kessel, T.; De Mulder, T. (2007). LTV-slib: ontwikkeling van een slibtransportmodel voor het Schelde-estuarium, in: Congres Watersysteemkennis: studiedag 'Modellen voor integraal Waterbeheer in Vlaanderen', donderdag 3 mei 2007, VUB. Abstracts van posters en presentaties. , more
 • Wijsman, J.W.M.; de Sonneville, B.; Craeymeersch, J.A. (2007). Overzicht van de lopende monitoringsprojecten met betrekking tot veiligheid en natuurlijkheid in het Nederlandse gedeelte van de Schelde (Westerschelde en haar Voordelta). IMARES Wageningen Report, C051/07. Wageningen UR. IMARES: The Netherlands. 70 pp., more
 • Winterwerp, H.; van Maren, B.; Uittenbogaard, R.E.; Vanlede, J. (2007). An integral model for high-concentrated mud suspensions in estuaries: part 1. Model set-up, in: 9th International Conference on Nearshore and Estuarine Cohesive Sediment Transport Processes (INTERCOH '07), Brest, France, September 25-28, 2007. Book of abstracts. pp. 130-131, more
 • Winterwerp, J.C. (2007). A process-based mud-sand transport model: strategy model set-up. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. I, 36 pp., more
 • Baptist, H.J.M.; Tatman, S.; van Kessel, T.; Van Moorsel, G.; Wang, Z.B.; Erftemeijer, P. (2006). Habitattoets: effecten bagger- en stortactiviteiten t.b.v. havenonderhoud in Zeeuwse wateren. Westerschelde. WL | Delft Hydraulics: Delft. 145 + bijlagen pp., more
 • Bruens, A.; Vanlede, J.; van Kessel, T. (2006). Notitie beheersvragen LTV-slibmodel. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. II, 10 pp., more
 • Cohen, A.B.; Jeuken, M.-C.J.L. (2006). LTV O&M verbetering van het 1D morfologische model SOBEK. Delft Hydraulics: Delft. III, 158 pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2006). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV Meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 2.7. Vaste meetopstelling inzake bodemgedrag. Versie 3.0. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. III, 15 + bijlagen pp., more
 • Kuijper, K.; van der Kaaij, T.; de Goede, E. (2006). LTV-O&M actieplan voor morfologisch onderzoek modelinstrumentarium: Delft3D. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 582 pp., more
 • van Kessel, T.; Vanlede, J.; Bruens, A. (2006). Development of a mud transport model for the Scheldt estuary in the framework of LTV: phases 1 and 2. Versie 1.0. Delft Hydraulics/Flanders Hydraulics Research: Delft. 79 + appendices pp., more
 • van Maren, B. (2006). 3D slibtransport model Zeeschelde. Scenario 5. Effect CDW op sedimentatie Deurganckdock, bestaand model instrumentarium. Rapport IVe. Versie 2.0. Delft Hydraulics: Delft. 36 pp., more
 • Van Maren, D.S. (2006). 3D slibtransport model Zeeschelde: scenario 6. validatie hydrodynamica 3D slibmodel nabij het Deurganckdock. Rapport IVf. Delft Hydraulics/IMDC: Delft. 242 pp., more
 • Van Maren, D.S. (2006). 3D slibtransport model Zeeschelde. Scenario 7: gevoeligheidsanalyse roosterverfijning. Rapport IVg. Delft Hydraulics: Delft. 44 pp., more
 • Van Maren, D.S. (2006). 3D slibtransport model Zeeschelde: scenario 4. Effect CDW op sedimentatie Deurganckdok, nieuw instrumentarium. Rapport IVd. Delft Hydraulics: Delft. verschillende paginering pp., more
 • Voorsmit, O.V. (2006). Het meergeulenstelsel van de Westerschelde en de relatie met de functies van de langetermijnvisie: een kritische analyse van het beleidsuitgangspunt 'Instandhouding van het meergeulenstelsel van de Westerschelde'. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 119 pp., more
 • Wang, Z.B.; Jeuken, C.J.L. (2006). Verbetering van het ESTMORF model voor het Schelde estuarium: uitbreiding van het model met de Beneden-Zeeschelde en een verificatie van het model op basis van waarnemingen voor de periode 1990-2002. WL | Delft Hydraulics: Delft. III, 148 pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2005). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 2.6. Kallo 18 februari 2005. Version 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. IV, 24 + bijlagen pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2005). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 2.5. Deurganckdok 16 februari 2005. Versie 3.0. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. IV, 23 + bijlagen pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2005). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV Meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies. Deelrapport 2.3: Liefkenshoek (17 februari 2005). Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. IV, 15 + bijlagen pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2005). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV Meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 2.2. Zandvliet (17 februari 2005). Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. IV, 16 + bijlagen pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2005). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensie: deelrapport 2.4. Schelle 17 februari 2005. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. IV, 18 + bijlagen pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2005). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV Meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 2.1. Deurganckdok 17/02/2005. Versie 3.0. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. V, 22 + bijlagen pp., more
 • Jeuken, M.-C.J.L.; Wang, Z.B. (2005). Advies voor het storten van baggerspecie uit het vaargeulonderhoud in de Westerschelde op de huidige stortlocaties. Memo Z4013. WL | Delft Hydraulics: Delft. i, 26 pp., more
 • Kranenbarg, J. (2005). Quick-scan hydromorfologische herstelmaatregelen voor vis in overgangswateren. WL | Delft Hydraulics: Delft. [diff. pag.] pp., more
 • Wang, Z.B.; van der Kaaij, T.; Sas, M. (2005). Driedimensionaal modelleren van de waterbeweging en slibtransporten in het Beneden-Zeeschelde estuarium: hydrodynamisch modelleren. WL | Delft Hydraulics: Delft. verschillende paginering pp., more
 • (2004). Vooronderzoek naar het voorspellen van het onderhoudsbaggerwerk en het verbeteren van de stortstrategie in de Westerschelde. Bijlage A: Opzet van een morfologisch DELFT3D model in het kader van de milieustudie voor de OS2010. Arcadis/Technum/WL | Delft Hydraulics: [s.l.]. 42 pp., more
 • Blauw, A.; Los, F.J. (2004). Analysis of the response of phytoplankton indicators in Dutch coastal water to nutrient reduction scenarios : a model study with the Generic Ecological Model (GEM). Rapport RIKZ = Report RIKZ, Z3844. WL | Delft Hydraulics: Delft. 135 pp., more
 • Defra/CEFAS (2004). Delivering the evidence for marine policy: innovative research in the marine environment 1989 - 2004. CEFAS/Defra: London. ISBN 0-85521-054-0. Folder pp., more
 • Defra/CEFAS (2004). Delivering the evidence for marine policy: innovative research in the marine environment 1989 - 2004 [CD-ROM]: contains scientific publications and reports derived from Defra and CEFAS research over the last decade. Edition 1.0. CEFAS/Defra: London. 1 cd-rom pp., more
 • Dekker, J. (2004). COMRISK. Sub-project 5: hydraulic boundary conditions. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. different paging pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; KULeuven; Universitaire Instelling Antwerpen. Vakgroep Ecosysteembeheer (2004). Haalbaarheidsstudie nutriënten- en sedimenttransportmodellering in 2D voor het Scheldebekken en het GOG KBR. Deelopdracht 2: Inventarisatie. Version 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Borgerhout. V, 75 + appendices pp., more
 • Jeuken, M.-C.J.L.; Wang, Z.B.; van der Kaaij, T.; van Helvert, M.; van Ormondt, M.; Bruinsma, R.; Tanczos, I. (2004). Morfologische ontwikkelingen in het Schelde-estuarium bij voortzetting van het huidige beleid en effecten van een verdere verdieping van de vaargeul en uitpolderingen langs de Westerschelde: Deelovereenkomst 2 en 3 Morfologie. Arcadis/Technum/WL | Delft Hydraulics: Antwerpen, Delft. 228 pp., more
 • Klijn, F.; van der Klis, H.; Stijnen, J.; de Bruijn, K.; Kok, M. (2004). Overstromingsrisico dijkringen in Nederland: Betooglijn en deskundigenoordeel. Delft Hydraulics/RIVM: [s.l.]. 100 pp., more
 • Kuijper, C.; Steijn, R.C.; Roelvink, D.; van der Kaaij, T.; Olijslagers, P. (2004). Morphological modelling of the Western Scheldt. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. , more
 • Kuijper, C.; Steijn, R.C.; Roelvink, D.; van der Kaaij, T.; Olijslagers, P. (2004). Morphological modelling of the Western Scheldt: validation of DELFT3D. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 115 pp., more
 • Tanczos, I.; van der Kaaij, T.; Wang, Z.B.; van Helvert, M.; van Ormondt, M.; Bruinsma, R.; Jeuken, C.J.L. (2004). Vooronderzoek naar het voorspellen van het onderhoudsbaggerwerk en het verbeteren van de stortstrategie in de Westerschelde. Arcadis/Technum/WL | Delft Hydraulics: [s.l.]. 108, fig. pp., more
 • van der Kaaij, T.; Roelvink, D.; Kuijper, C. (2004). Morphological modelling of the Western Scheldt. Intermediate report Phase II: Calibration of the morphological model. Alkyon/WL | Delft Hydraulics: Delft. , more
 • Wijsman, J.W. M.; Verhage, L. (2004). Toepassing van het Zoute wateren EcotopenStelsel (ZES) voor de Waddenzee met behulp van HABITAT : verslag. WL | Delft Hydraulics: Delft. 31 pp., more
 • Winterwerp, J.C.; Jeuken, M.-C.J.L. (2004). Samenvatting van het morfologisch onderzoek in het kader van de strategische milieueffectenrapportage en de ontwikkelingsschets 2010. Arcadis/Technum/WL | Delft Hydraulics: [s.l.]. 62 pp., more
 • (2003). Cellenconcept Westerschelde: evaluatie van het beleid voor vaargeulonderhoud en zandwinning in de Westerschelde. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ)/WL | Delft Hydraulics: Middelburg. 5 pp., more
 • de Boer, G.J.; Winterwerp, J.C. (2003). Analysis field measurements Paulina polder: looking for sediment-fluid interaction. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 26 + appendices pp., more
 • Jeuken, C.J.L.; Tánczos, I.; Wang, Z.B. (2003). Evaluatie van het beleid voor vaargeulonderzoek en zandwinning sinds de tweede vaargeulverdieping op basis van veldwaarnemingen en het verbeterde Cellenconcept Westerschelde. WL | Delft Hydraulics: Delft. different pagination pp., more
 • Jeuken, M.-C.J.L.; Wang, Z.B.; Keiller, D.; Townend, I.; Liek, G.A. (2003). Morphological response of estuaries to nodal tide variation, in: Proceedings of the International Conference on Estuaries and Coasts 2003 (IRTCES), Zhejiang Institute of Hydraulics and Estuary, Hangzhou, China, November 9-11, 2003. pp. 166-173, more
 • Jeuken, M.-C.J.L.; Tánczos, I.; Wang, Z.B. (2003). Evaluatie van het Huidige Bagger-, Stort- en Zandwinbeleid met behulp van het Onderbouwde Cellenconcept Westerschelde. WL | Delft Hydraulics: [s.l.]. , more
 • Kuijper, C.; Winterwerp, J.C. (2003). The Current Deflecting Wall: mitigating harbour siltation; Set-up and integration of physical and numerical modelling techniques. WL | Delft Hydraulics: [s.l.]. 46 pp., more
 • van Rijn, L.C. (2003). Berekening van de bodemruwheid ten behoeve van het waterbewegingsmodel SCALWEST voor de Westerschelde. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. I, 20 pp., more
 • Wijsman, J.W.M. (2003). Verkennende studie voor de validatie van het Zoute wateren EcotopenStelsel (ZES) aan de hand van bodemdiergegevens. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 34 + appendices pp., more
 • (2002). Noordzeedagen 2002, 10-11 oktober 2002: thema 'De Noordzee 2002-2025, op volle zee?'. Delft Hydraulics Laboratory: Delft. 14 pp., more
 • Jeuken, C.J.L.; Ruessink, G.; Wang, Z.B. (2002). Adviezen voor het maken van een gezamenlijke zandbalans voor Westerschelde en monding: bureau- en literatuurstudie. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 61 + bijlagen pp., more
 • Jeuken, C.J.L.; Tanczos, I.; Thoolen, P.; van Helvert, M.; Wang, Z.B. (2002). Onderbouwing van het cellenconcept Westerschelde als instrument voor beleid en beheer (1). WL | Delft Hydraulics: Delft. 49 pp., more
 • Jeuken, C.J.L.; Wang, Z.B.; van Helvert, M. (2002). ESTMORF berekeningen naar de invloed van ingrepen en natuurlijke forceringen op de zandhuishouding van de Westerschelde en monding : fase 2. Rapport RIKZ = Report RIKZ, Z3246. WL | Delft Hydraulics: Delft. 48 pp., more
 • van Helvert, M. (2002). ESTMORF Westerschelde berekeningen 2002: baggeren en storten in de monding, fase 1: verslag. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 31 + bijlagen pp., more
 • van Kessel, T.; Winterwerp, J.C. (2002). Small-scale 3D mud transport. WL | Delft Hydraulics: Delft. different pagination pp., more
 • Wang, Z.B.; Thoolen, P.; Tanczos, I. (2002). Onderbouwing van het cellenconcept Westerschelde als instrument voor beleid en beheer : toetsing aannames met SOBEK berekeningen. Rapport RIKZ = Report RIKZ, Z3325. WL | Delft Hydraulics: Delft. 80 pp., more
 • Winterwerp, J.C.; Kuijper, C. (2002). Morfologisch model Westerschelde: verkennende studie naar operationalisering. WL | Delft Hydraulics: Delft. 62 pp., more
 • WL | Delft Hydraulics; International Marine and Dredging Consultants; Afdeling Maritieme Toegang (2002). Studie densiteitsstromingen in het kader van LTV Schelde: stroom- en saliniteitsmeting t.h.v. Deurganckdok uitgevoerd op 05/06/2002. Versie 1.0. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. I, 11 + bijl. (incl. data CD) pp., more
 • WL | Delft Hydraulics; International Marine and Dredging Consultants; Rijkswaterstaat Directie Zeeland. Meetinformatiedienst (2002). Studie densiteitsstromingen in het kader van LTV: stroom- en saliniteitsmeting te Waarde uitgevoerd op 12/06/2002. Versie 1.0. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. I, 11 + bijl. pp., more
 • WL | Delft Hydraulics; International Marine and Dredging Consultants; Afdeling Maritieme Toegang (2002). Studie densiteitsstromingen in het kader van LTV: stroom- en saliniteitsmeting te Oosterweel uitgevoerd op 05/06/2002. Versie 1.0. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. I, 9 + bijl. pp., more
 • WL | Delft Hydraulics; International Marine and Dredging Consultants; Medida (2002). Studie densiteitsstromingen in het kader van LTV: langdurige stroom- en saliniteitsmeting langsheen Beneden-Zeeschelde, 28/05/2002 tot 02/07/2002. Versie 1.0. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. I, 11 + appendices pp., more
 • WL | Delft Hydraulics; International Marine and Dredging Consultants; Medida (2002). Studie densiteitsstromingen in het kader van LTV: langdurige stroom- en saliniteitsmeting te Kallo, 28/05/2002 tot 02/07/2002. Versie 1.0. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. I, 9 + bijl. pp., more
 • WL | Delft Hydraulics; International Marine and Dredging Consultants (2002). Studie densiteitsstromingen in het kader van LTV: verslag van de langdurige debietsmeting aan het sluizencomplex te Merelbeke (10/06/2002-17/07/2002). Versie 1.0. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 12 + bijlagen pp., more
 • WL | Delft Hydraulics; International Marine and Dredging Consultants; Afdeling Maritieme Toegang (2002). Studie densiteitsstromingen in het kader van LTV Schelde: stroom- en saliniteitsmeting t.h.v. Deurganckdok uitgevoerd op 12/06/2002. Versie 1.0. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. I, 10 + bijl. pp., more
 • WL | Delft Hydraulics; International Marine and Dredging Consultants; Rijkswaterstaat Directie Zeeland. Meetinformatiedienst (2002). Studie densiteitsstromingen in het kader van LTV: stroom- en saliniteitsmeting te Waarde uitgevoerd op 05/06/2002. Versie 1.0. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. I, 10 + bijl. pp., more
 • WL | Delft Hydraulics; International Marine and Dredging Consultants; Afdeling Maritieme Toegang (2002). Studie densiteitsstromingen in het kader van LTV: stroom- en saliniteitsmeting te Oosterweel uitgevoerd op 12/06/2002. Versie 1.0. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. I, 9 + bijl. pp., more
 • WL | Delft Hydraulics; International Marine and Dredging Consultants; Medida (2002). Studie densiteitsstromingen in het kader van LTV: stroom- en saliniteitsmeting te Kallo uitgevoerd op 05/06/2002. Versie 1.0. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. II, 15 + bijl. pp., more
 • WL | Delft Hydraulics; International Marine and Dredging Consultants; Medida (2002). Studie densiteitsstromingen in het kader van LTV: stroom- en saliniteitsmeting te Kallo uitgevoerd op 12/06/2002. Versie 1.0. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. II, 16 + bijl. pp., more
 • (2001). High-density concrete in armour layers of rubble mound breakwaters [VIDEO]. Minelco/Royal Haskoning/TU Delft/WL | Delft Hydraulics: [s.l.]. 1 video file (6'45'') pp., more
 • Blauw, A.; Boderie, P.M.A. (2001). Filterwerking stroomgebieden en estuaria: fase 1. WL | Delft Hydraulics: Delft. 30 + tabellen + figuren + bijlagen pp., more
 • Boon, J.G.; Nolte, A.J. (2001). Verspreiding boorspecie in de Westerschelde: simulaties met een slibverspreidingsmodel. WL | Delft Hydraulics: Delft. 22 + bijlagen pp., more
 • Kuijper, C.; Winterwerp, J.C. (2001). Morfologisch model Westerschelde : Verslag Workshop. WL | Delft Hydraulics: Delft. 105 pp., more
 • van Helvert, M.A.G. (2001). ESTMORF-model voor de Westerschelde inclusief de monding: verbetering software en uitbreiding / calibratie model : verslag. Rijkswaterstaat. Rijksinstituut voor Kust en Zee/Delft Hydraulics: The Netherlands. 23 + bijlagen pp., more
 • den Heijer, F.; Calle, E. (2000). Lange Termijn Visie Schelde-estuarium: grenzen aan dijkversterking. Delft Hydraulics/GeoDelft: Delft. 21 pp., more
 • Hibma, A.; Wang, Z.B.; Jeuken, C.J.L. (2000). Morfologische ontwikkeling van intergetijde-gebieden en modellering met ESTMORF : deel II: literatuurstudie. Rapport RIKZ = Report RIKZ, Z2776. WL | Delft Hydraulics: Delft. 48 pp., more
 • Jeuken, C.J.L.; Wang, Z.B. (2000). Tidal asymmetry and sediment transport in the Westerschelde estuary: a desk study. Delft Hydraulics Laboratory: Delft. 24 + appendices pp., more
 • Lesser, G.; van Kester, J.; Roelvink, J.A. (2000). On-line sediment transport within Delft 3D-flow. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. different pagination pp., more
 • Roelvink, J.A.; Reniers, A.J.H.M.; Walstra, D.J.R.; Lesser, G.; Gootjes, G.; Liek, G.A. (2000). Area models of coastal morphology. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. different pagination pp., more
 • Schoeman, P.K. (2000). Getijasymmetrie in de Westerschelde: een 1D model onderzoek naar invloed van geometrie op getijasymmetrie. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 69 pp., more
 • Thoolen, P. (2000). Uitbreiding en verbetering ESTMORF. Rapport RIKZ = Report RIKZ, Z2934. WL | Delft Hydraulics: Delft. 155 pp., more
 • Thoolen, P.M.C. (2000). Modellering secundaire stroming en 3D sedimenttransport Westerschelde. WL | Delft Hydraulics: Delft. 31 + figuren pp., more
 • Wang, Z.B.; Jeuken, C.J.L. (2000). Morfologische ontwikkeling van intergetijde-gebieden en modellering met ESTMORF: deel I: Evaluatie modelresultaten. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 14 + bijlagen pp., more
 • Winterwerp, J.C.; Jeuken, M.-C.J.L.; Stive, M.J.F.; de Vriend, H.J. (2000). Lange Termijnvisie Westerschelde Cluster Morfologie: samenvatting. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 7 pp., more
 • Winterwerp, J.C.; Jeuken, M.-C.J.L.; Helvert, M.A.G. (2000). Lange termijnvisie Schelde-estuarium cluster morfologie: uitvoeringsfase. WL | Delft Hydraulics: Delft. 30 + tabellen + figuren + bijlagen pp., more
 • WL | Delft Hydraulics (2000). Lange termijnvisie Westerschelde cluster Morfologie: plan van aanpak uitvoeringsfase (fase 2). Rijkswaterstaat. Rijksinstituut voor Kust en Zee: [s.l.]. 21 pp., more
 • Frigaard, P.; Kofoed, J.P.; Schlütter, F.; Troch, P.; Versluys, T.; Van de Walle, B.; Willems, M. (1999). MAST III - The optimisation of crest level design of sloping coastal structures through prototype monitoring and modelling (OPTICREST) MAS3-CT97-0116: Bremen Workshop Run-up (Comparison between prototype measurements and laboratory measurements). WL | Delft Hydraulics: Delft. different pagination pp., more
 • Gerritsen, H.; Van der Weck, A.; Wang, Z.B. (1999). Morfologische interpretatie van de veranderingen in het getij van de Westerschelde. Delft Hydraulics: 's-Gravenhage. 21 + bijlagen + figuren + tabellen pp., more
 • Jeuken, M.-C.J.L.; van de Weck, A.W. (1999). Uitbreiding ESTMORF model Westerschelde: afregelen van het waterbewegingsmodel Implic. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 18 pp., more
 • Kranenborg, E.J. (1999). Vergelijking van modelresultaten RIKZ- en WL-onderzoek naar verspreiding boorspecie Westerscheldetunnel. WL | Delft Hydraulics: Delft. 12 + figuren pp., more
 • Thoolen, P.M.C.; Wang, Z.B. (1999). Sedimenttransport modellering Westerschelde : verslag. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 58 + figuren + bijlagen pp., more
 • Van der Weck, A. (1999). Vooronderzoek uitbreiding Estmorfschematisatie Westerschelde. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 13 + bijlage pp., more
 • van Gent, M.R.A. (1999). MAST III - The optimisation of crest level design of sloping coastal structures through prototype monitoring and modelling (OPTICREST) MAS3-CT97-0116: Task 3.3. Physical model investigations on coastal structures with shallow foreshores: 2D model tests on the Petten sea-defence. Final report. WL | Delft Hydraulics: Delft. different pagination pp., more
 • van Holland, G.; Jeuken, C.J.L. (1999). Overzichtsmodel Ooster- en Westerschelde: rooster- en bodemontwerp. Delft Hydraulics: Delft. 11 + bijlagen pp., more
 • Villars, M.T.; Vos, R.J. (1999). RESTWES: Remote sensing as a tool for integrated monitoring of the Western Scheldt. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 129 pp., more
 • Wang, Z.B.; Jeuken, C.J.L. (1999). Tidal asymmetry and residual sediment transport in estuaries: a literature study and application to the Western Scheldt. Delft Hydraulics: Delft. 69 + bijlagen pp., more
 • Bakkum, R.C.J.; Groot, S. (1998). Proefbemonsteringen Schelde en kanaal Gent-Terneuzen: eindrapport. Delft Hydraulics Laboratory: Delft. iv, 37, bijlagen pp., more
 • Gerritsen, H.; van den Boogaard, H. (1998). Getijanalyse Westerschelde: datarapport getijkomponenten; toepassing van principal component analysis. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 30 + tabellen + figuren + bijlagen pp., more
 • Stive, M.J.F.; Wang, Z.B.; van der Weck, A.W.; van den Boogaard, H.F.P.; Baptist, M.J. (1998). Definitiestudie morfologische dynamiek Westerschelde. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 74 + bijlagen pp., more
 • v.d. Weck, A.; Schilperoort, T. (1998). Final version of the ESTMORF model. Version 4.0. WL | Delft Hydraulics: Delft. II, 39 + 7 p. tables, 20 p. figures, 2 p. app. pp., more
 • Bokhorst, M. (1997). Effecten ruimtelijke aggregatie: onderzoek naar de effecten van ruimtelijke aggregatie op de berekening van stofverspreiding in de Westerschelde. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 13 + figuren pp., more
 • Fokkink, R.J. (1997). Morphodynamic network simulations of the Westerschelde: report. Delft Hydraulics: Delft. 23 + tabellen + figuren pp., more
 • van Os, A.G. (1997). Speurwerkrapportage 1996. Waterloopkundig Laboratorium = Delft Hydraulics Laboratory: Delft. II, 68 pp., more
 • van Vliet, F.W.J. (1997). Verspreiding boorspecie Westerscheldetunnel bij storten in de Westerschelde. Waterloopkundig Laboratorium = Delft Hydraulics Laboratory: Delft. 20 + figuren pp., more
 • Wang, Z.B.; Thoolen, P.M.C.; Fokkink, R.J. (1997). Studie naar morfologische effecten van storten en baggeren in de Westerschelde: ten behoeve van MER storten gebaggerd materiaal. Waterloopkundig Laboratorium = Delft Hydraulics Laboratory: Delft. 33 + figuren + bijlage pp., more
 • Hassan, W. (1996). Grain-size influence on the sediment-transport process under waves and currents in the sheet-flow regime. MSc Thesis. WL | Delft Hydraulics: Delft. 74 + tables, figures, appendices pp., more
 • Steetzel, H.J. (1996). Bresgroei. Deel III: 2DH/3D ontwikkeling initiële bres. Verslag modelonderzoek Scheldebak en nadere formulering breedtegroei-module. Delft Hydraulics Laboratory: Delft. 42 + figuren pp., more
 • Karssen, B. (1995). Evaluation of ESTMORF: mass balance and additional simulation. Delft Hydraulics: Delft. 10 + bijlagen pp., more
 • van Rijn, L.C. (1995). Dynamics of the closed coastal system of Holland. Delft Hydraulics: Delft. ii, 96 pp., more
 • Ouboter, M.R.L.; van Eck, G.Th.M. (1994). Evaluatie modellering organische microverontreinigingen Schelde-estuarium: verbeterde toepassing van SAWES-IMPAQT: verslag onderzoek. Waterloopkundig Laboratorium = Delft Hydraulics Laboratory: Delft. 21 + bijlagen pp., more
 • Ouboter, M.R.L.; van Eck, G.Th.M. (1994). Uitbreiding waterkwaliteitsmodel Schelde-estuarium met fosfor: onderzoeksrapport. Waterloopkundig Laboratorium = Delft Hydraulics Laboratory: Delft. 25 + bijlagen pp., more
 • ten Brummelhuis, P.G.J.; Ouboter, M.R.L. (1994). Parameter-analyse module ten behoeve van het LIFE-instrumentarium Schelde-estuarium: functioneel ontwerp. Waterloopkundig Laboratorium = Delft Hydraulics Laboratory: Delft. 16 pp., more
 • Fokkink, R.J. (1993). A semi-analytical morphodynamic model of the Western-Scheldt. Delft Hydraulics Laboratory: Delft. 20 + bijlage pp., more
 • Hoozemans, F.M.J.; Marchand, M.; Pennekamp, H.A. (1993). Sea level rise: a global vulnerability assessment. Vulnerability assessments for population, coastal wetlands and rice production on a global scale. Second revised edition. Delft Hydraulics: Delft. iv, 184 pp., more
 • Karssen, B.; Wang, Z.B. (1993). A dynamic/empirical model for the long-term morphological development of estuaries: part 1: physical relations. Delft Hydraulics: Delft. 23 + figuren pp., more
 • Kerdijk, H.N. (1993). Kwaliteit van de waterbodem in de Zeeschelde en Westerschelde: resultaten van de bemonstering in januari en februari 1993: kort verslag veldonderzoek. Waterloopkundig Laboratorium = Delft Hydraulics Laboratory: Delft. 26 pp., more
 • (1992). Operationalisering van het waterkwaliteitsmodel Schelde-estuarium: koppelingen SENECA - DELWAQ - CHARON, SENECA- IMPAQT. Delft Hydraulics Laboratory: Delft. 39 + bijlagen + figuren pp., more
 • (1992). Waterkwaliteitsmodel Schelde-estuarium: gebruikershandeleiding IMPAQT toepassing. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 21 + bijlage pp., more
 • Allersma, E. (1992). Studie inrichting Oostelijk deel Westerschelde: Analyse van het fysische systeem; nota voor de werkgroep Oostwest. Waterloopkundig Laboratorium = Delft Hydraulics Laboratory: Delft. 81 pp., more
 • Kerdijk, H.N. (1992). Belasting waterbodem van het Westerschelde estuarium met microverontreinigingen in 1990 en 1991: verslag veldonderzoek. Waterloopkundig Laboratorium = Delft Hydraulics Laboratory: Delft. 5 + bijlagen pp., more
 • Kerdijk, H.N. (1992). Microverontreinigingen in de waterbodem van enkele havens aan de Westerschelde. Delft Hydraulics Laboratory: Delft. diff. pag. pp., more
 • Tilmans, W.M.K. (1992). Coast erosion management: the Kelantan case. WL | Delft Hydraulics: Delft. 38 pp., more
 • Van der Weide, J. (1992). Effects of climate change and sea-level change on the coastal zone. Publications - Delft Hydraulics, 474. WL | Delft Hydraulics: Delft. 11 pp., more
 • Wind, H.G.; Peerbolte, E.B. (1992). Coastal zone management: tools for inital design. Publications - Delft Hydraulics, 473. WL | Delft Hydraulics: Delft. 10 pp., more
 • Winterwerp, J.C.; Cornelisse, J.M.; Kuijper, C. (1992). Erosion of natural sediments from The Netherlands: analysis of laboratory experiments. Delft Hydraulics: Delft. 55 + appendices pp., more
 • Karssen, B.; Wang, Z.B. (1991). Morphological modelling in estuaries and tidal inlets: part I: a literature survey. Delft Hydraulics Laboratory: Delft. 64 pp., more
 • van der Meer, J.W. (1991). Stability and transmission at low-crested structures. Publications - Delft Hydraulics, 453. Delft Hydraulics Laboratory: Delft. 33 pp., more
 • (1990). Storm surge barrier Eastern Scheldt: evaluation of wave load and dynamic response studies for SVKO (Prefeasibility study). Delft Hydraulics: Delft. 20 + bijlagen pp., more
 • Dijkzeul, J.C.M.; Klatter, H.E.; Hartsuiker, G.; Thabet, R.A.H. (1989). Storm surge barrier Eastern Scheldt: evaluation of water movement studies for design and construction of the barrier. Delft Hydraulics/Rijkswaterstaat: Netherlands. 177 pp., more
 • Glas, P.C.G.; van der Giessen, A. (1989). A simulation model of phytoplankton and water quality in the southern bight of the North Sea. Publications - Delft Hydraulics, 404. Waterloopkundig Laboratorium = Delft Hydraulics Laboratory: Delft. 15 + figures pp., more
 • Van Eck, B.T.M.; Kramer, K.J.M.; Kerdijk, H.N.; van Pagee, J.A. (1989). Trace metals in Dutch coastal waters: speciation and bioaccumulation by mussels. Publications - Delft Hydraulics, 419. WL | Delft Hydraulics: Delft . 4 pp., more
 • Kerdijk, H.N.; Sydow, J.S. (1988). Microverontreinigingen in sedimenten van de Noordzee; Verslag van de bemonstering in 1986. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 22 pp., more
 • Klaassen, G.J.; Ribberink, J.S.; de Ruiter, J.C. (1988). On sediment transport of mixtures. Publications - Delft Hydraulics, 394. Delft Hydraulics: Delft. , more
 • Ouboter, M.R.L. (1988). Zuurstofmodel Westerschelde. SAWES notitie, 88. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Middelburg. , more
 • Moll, J.R. (1987). Interpolatie waterstanden: verslag voorstudie. Delft Hydraulics Laboratory: Delft. 25 + figuren pp., more
 • Kerdijk, H.N. (1986). Contaminanten in sedimenten van de Westerschelde. WL verslag, T 62. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: [s.l.]. 36 + bijlagen pp., more
 • van der Knaap, F.C.M. (1986). Aantasting van dwarsprofielen in vaarwegen: aanval van haalgolf op taludbekleding van stortsteen en zetsteen. Waterloopkundig Laboratorium = Delft Hydraulics Laboratory: Delft. 59 + bijlagen pp., more
 • (1985). Harmonisatie Noordzeebeleid. Waterloopkundig Laboratorium = Delft Hydraulics Laboratory: Den Haag. 174 pp., more
 • Kerdijk, H.N. (1985). Zware metalen in afgezet sediment van het Zuid-Westelijk Deltagebied in 1983. WL verslag, M1950. Delft Hydraulics: Delft. 12 + bijlagen pp., more
 • Kerdijk, H.N. (1985). Inventarisatie kwaliteit onderwaterbodems rijkswateren. WL verslag, R 2120. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. , more
 • van Rijn, L.C. (1985). Sediment transport: part I. Bed load transport - Part II. Suspended load transport - Part III. Bed forms and alluvial roughness. Publication. Delft Hydraulics Laboratory = Publikatie - Waterloopkundig Laboratorium, 334. Waterloopkundig Laboratorium = Delft Hydraulics Laboratory: Delft. different pagination pp., more
 • van Rijn, L.C.; Tan, G.L. (1985). Sutrench-model: two-dimensional vertical mathematical model for sedimentation in dredged channels and trenches by currents and waves. Rijkswaterstaat Communications, 41. Rijkswaterstaat: the Hague. 63 pp., more
 • (1983). Dwarsstroomhinder bij de uitmonding van de Schelde-Rijnverbinding in het Volkerak: verslag onderzoek. Delft Hydraulics Laboratory: Delft. 25 + tabellen + figuren pp., more
 • van Rijn, L.C. (1983). Sediment transport phenomena: sediment transportation in heavy sediment laden-flow - prediction of bed-forms and alluvial roughness - equivalent roughness of alluvial bed. Publication. Delft Hydraulics Laboratory = Publikatie - Waterloopkundig Laboratorium, 311. Waterloopkundig Laboratorium = Delft Hydraulics Laboratory: Delft. different pagination pp., more
 • van Rijn, L.C. (1982). The prediction of bed forms, alluvial roughness and sediment transport. Waterloopkundig Laboratorium = Delft Hydraulics Laboratory: Delft. 38 + figures pp., more
 • Burger, A.M. (1981). Voorhaven Hansweert: stroombeeld- en sedimentatieonderzoek: verslag modelonderzoek. Waterloopkundig Laboratorium = Delft Hydraulics Laboratory: Delft. 130 pp., more
 • Salomons, W.; Eysink, W.D.; Kerdijk, H.N. (1981). Inventarisatie en geochemisch gedrag van zware metalen in de Schelde en Westerschelde. WL verslag, M1640/M1736. Delft Hydraulics: Delft. 61, fig., bijl. pp., more
 • Kerdijk, H.N. (1980). Zware metalen en fosfor in afgezet slib van het kanaal Gent-Terneuzen. WL interim rapport. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. , more
 • Kerdijk, H.N. (1980). De invloed van gipslozing ter hoogte van Terneuzen op de gehalten aan zware metalen en fosfaat in zwevend en afgezet slib in de Westerschelde: verslag onderzoek. Delft Hydraulics Laboratory: Delft. 10 + bijlage pp., more
 • Waterloopkundig Laboratorium | WL (1979). A numerical comparison of some water-wave theories: report on investigation. [S.n.]: [s.l.]. 34 + tables, figures pp., more
 • Berkhoff, J.C.W; Van der Weide, J. (1978). Wave forces on a row of cylindrical piles of large diameter. Publication. Delft Hydraulics Laboratory = Publikatie - Waterloopkundig Laboratorium, 206. Waterloopkundig Laboratorium = Delft Hydraulics Laboratory: Delft. 6 + figures pp., more
 • Breusers, H.N.C. (1978). Computation of velocity profiles in scour holes: paper presented at XVIth IAHR Congress São Paulo, July 1975. Publication. Delft Hydraulics Laboratory = Publikatie - Waterloopkundig Laboratorium, 207. Waterloopkundig Laboratorium = Delft Hydraulics Laboratory: Delft. [8] pp., more
 • Ramkema, C. (1978). A model law for wave impacts on coastal structures. Publication. Delft Hydraulics Laboratory = Publikatie - Waterloopkundig Laboratorium, 207. Waterloopkundig Laboratorium = Delft Hydraulics Laboratory: Delft. 7 + appendices pp., more
 • Salomons, W. (1978). De toepassing van de multi-elementenanalyse voor het bepalen van de herkomst van slib in de Noordzee: verslag onderzoek. Delft Hydraulics Laboratory: Delft. 26 (67) pp., more
 • De Groot, A.J.; Salomons, W. (1977). Influence of civil engineering projects on water quality in deltaic regions. Publication. Delft Hydraulics Laboratory = Publikatie - Waterloopkundig Laboratorium, 195. Delft Hydraulics Laboratory: Delft. , more
 • Hulsbergen, C.H.; Bakker, W.T.; van Bochove, G. (1977). Experimental verification of groyne theory. Publication. Delft Hydraulics Laboratory = Publikatie - Waterloopkundig Laboratorium, 176. Delft Hydraulics Laboratory: Delft. 7 + fig. pp., more
 • Ligteringen, H. (1977). Combined use of hydraulic and mathematical models in the design of a once-through cooling circuit along an estuary. Publication. Delft Hydraulics Laboratory = Publikatie - Waterloopkundig Laboratorium, 179. Waterloopkundig Laboratorium = Delft Hydraulics Laboratory: Delft. 20 pp., more
 • Perrels, P.A.J.; Karelse, M. (1977). A two-dimensional numerical model for salt intrusion in estuaries. Publication. Delft Hydraulics Laboratory = Publikatie - Waterloopkundig Laboratorium, 177. Waterloopkundig Laboratorium = Delft Hydraulics Laboratory: Delft. 15 + figures pp., more
 • Salomons, W. (1977). Zware metalen in het zuid-westelijk Deltagebied. WL verslag, R 1051. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: [s.l.]. , more
 • Van der Meulen, T.; Vinjé, J.J. (1977). Three-dimensional local scour in non-cohesive sediments. Publication. Delft Hydraulics Laboratory = Publikatie - Waterloopkundig Laboratorium, 180. Delft Hydraulics Laboratory: Delft. 12 pp., more
 • Waterloopkundig Laboratorium | WL (1977). Vergelijkiing van theoretische en experimentele kustvormen: verslag onderzoek. [S.n.]: Delft. 23 + figures, appendices pp., more
 • Waterloopkundig Laboratorium | WL (1977). Waterbeweging in een kustmodel met vaste bodem: verslag modelonderzoek. [S.n.]: Delft. 66 + tables, figures pp., more
 • Rijkswaterstaat; Delft University of Technology; Delft Hydraulics Laboratory (1976). Salt distribution in estuaries: proceedings of a seminar held in 1974. Rijkswaterstaat Communications, 26. Rijkswaterstaat: The Hague. ISBN 9012012953. 152 pp., more
 • Waterloopkundig Laboratorium | WL (1976). Invloed van strandhoofden op de kustvorm: tekst en tabellen. Verslag modelonderzoek. [S.n.]: Delft. 137 + tables pp., more
 • Waterloopkundig Laboratorium | WL (1976). Invloed van strandhoofden op de kustvorm: figuren. Verslag modelonderzoek. [S.n.]: Delft. figures pp., more
 • Waterloopkundig Laboratorium | WL (1976). Invloed van strandhoofden op de kustvorm: foto's. Verslag modelonderzoek. [S.n.]: Delft. photographs pp., more
 • Zschuppe, K.H. (1975). Voorkomen en gedrag van zware metalen in slib uit de Schelde. WL verslag, R994. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 17 + tables + figures pp., more
 • Swart, D.H. (1974). Offshore sediment transport and equilibrium beach profiles. Publication. Delft Hydraulics Laboratory = Publikatie - Waterloopkundig Laboratorium, 131. Delft Hydraulics Laboratory: Delft. xiii, 302 pp., more
 • van de Kaa, E.J. (1974). Taludverdediging Nauw van Bath. Aanval door waterbeweging tengevolge van scheepvaart: verslag onderzoek. Delft Hydraulics Laboratory: Delft. 22 + bijlagen pp., more
 • van de Kaa, E.J. (1974). Aantasting van dwarsprofielen in vaarwegen Schelde-Rijnverbinding: verslag modelonderzoek. Waterloopkundig Laboratorium = Delft Hydraulics Laboratory: Delft. 62 + figuren + tabellen + bijlagen pp., more
 • van Rees, A. J.; van der Kuur, P.; Stroband, H.J. (1974). Experiences with tidal salinity model europoort. Publication. Delft Hydraulics Laboratory = Publikatie - Waterloopkundig Laboratorium, 125. Waterloopkundig Laboratorium = Delft Hydraulics Laboratory: Delft. 13 pp., more
 • Waterloopkundig Laboratorium | WL (1974). Offshore sediment transport and equilibrium beach profiles: report on model investigations. [S.n.]: Delft. 217 + figures pp., more
 • (1973). Voorhavens Baalhoeksluis: stroombeeld- en scheepvaartonderzoek. Verslagen Modelonderzoek, 1142. Waterloopkundig Laboratorium = Delft Hydraulics Laboratory: Delft. 35 + figuren pp., more
 • van der Werff, J.F. (1973). Voorhaven Baalhoeksluis: stroombeeld- en scheepvaartonderzoek: verslag modelonderzoek. Waterloopkundig Laboratorium = Delft Hydraulics Laboratory: Delft. 35 + bijlagen pp., more
 • Breusers, H.N.C. (1972). Local scour near offshore structures. Publication. Delft Hydraulics Laboratory = Publikatie - Waterloopkundig Laboratorium. Delft Hydraulics Laboratory: Delft. 7 + figures pp., more
 • Kolkman, P.A.; Van der Weide, J. (1972). Elastic similarity models as a tool for offshore engineering development. Publication. Delft Hydraulics Laboratory = Publikatie - Waterloopkundig Laboratorium, 99. Waterloopkundig Laboratorium = Delft Hydraulics Laboratory: Delft. 8 + figures pp., more
 • Koster, J. (1971). Suction effect of canal banks on ship behaviour. Publication. Delft Hydraulics Laboratory = Publikatie - Waterloopkundig Laboratorium, 91. Delft Hydraulics Laboratory: Delft. 13 pp., more
 • Waterloopkundig Laboratorium | WL (1971). Eendimensionale dispersie in de Swinhaven: speurwerkverslag S 132-III. Rijksinstituut voor zuivering van afvalwater/Waterloopkundig Laboratorium: Voorburg. 31 + 14 p. Figures pp., more
 • Kolkman, P.A. (1970). Models with elastic similarity for the investigation of hydraulic structures. Publication. Delft Hydraulics Laboratory = Publikatie - Waterloopkundig Laboratorium, 49. Waterloopkundig Laboratorium = Delft Hydraulics Laboratory: Delft. 16 pp., more
 • Paape, A. (1969). Wave forces on piles in relation to wave energy spectra. Publication. Delft Hydraulics Laboratory = Publikatie - Waterloopkundig Laboratorium, 69. Waterloopkundig Laboratorium = Delft Hydraulics Laboratory: Delft. 14 pp., more
 • Vinjé, J.J. (1968). Siltation in dredged trenches. Publication. Delft Hydraulics Laboratory = Publikatie - Waterloopkundig Laboratorium. Delft Hydraulics Laboratory: Delft. 23 + figures pp., more
 • (1967). Zoutbestrijding Kreekraksluizen: 1. Vormgeving en vergelijking van systemen Duinkerken en Terneuzen. Stand onderzoek juni 1967. M 865. Waterloopkundig Laboratorium = Delft Hydraulics Laboratory: Delft. 32 + fig., tab., foto's pp., more
 • (1967). Zoutbestrijding Kreekraksluizen: 2. Schaalonderzoek systeem Duinkerken. Waterloopkundig Laboratorium = Delft Hydraulics Laboratory: Delft. 7 + fig. pp., more
 • (1967). Zoutbestrijding Kreekraksluizen: 3. Afregeling van het aan- en afvoersysteem van zout en zoet water bij de oplossing volgens systeem Duinkerken van de schutsluizen in het Antwerpen-Rijnkanaal. Waterloopkundig Laboratorium = Delft Hydraulics Laboratory: Delft. 17 + fig. pp., more
 • (1967). Zoutbestrijding Kreekraksluizen: 4. Vormgeving van bodem en wanden bij oplossing volgens systeem Duinkerken. Waterloopkundig Laboratorium = Delft Hydraulics Laboratory: Delft. 21 + fig. pp., more
 • (1967). Zoutbestrijding Kreekraksluizen: 5. Onderzoek troskrachten bij zoutbestrijding volgens systeem Duinkerken. Waterloopkundig Laboratorium = Delft Hydraulics Laboratory: Delft. 26 + tab., fig. pp., more
 • Bijker, E.W. (1967). Some considerations about scales for coastal models with movable bed. Publication. Delft Hydraulics Laboratory = Publikatie - Waterloopkundig Laboratorium. Delft Hydraulics Laboratory: Delft. 142 pp., more
 • Kolkman, P.A. (1967). Elastisch gelijkvormige modellen van waterbouwkundige constructies. Publication. Delft Hydraulics Laboratory = Publikatie - Waterloopkundig Laboratorium, 49. Waterloopkundig Laboratorium = Delft Hydraulics Laboratory: Delft. 9 pp., more
 • Waterloopkundig Laboratorium = Delft hydraulics laboratory (1967). Zoutbestrijding Kreekraksluizen: 6. Onderzoek rioolschuiven en woelbak bij zoutbestrijding volgens systeem Duinkerken. Waterloopkundig Laboratorium = Delft Hydraulics Laboratory: Delft. 43 + tab., fig. pp., more
 • (1963). Zeesluis Terneuzen: rapport modelonderzoek en berekeningen. Tekst. M667. Waterloopkundig Laboratorium = Delft Hydraulics Laboratory: Delft. 54 pp., more
 • (1963). Zeesluis Terneuzen: rapport modelonderzoek en berekeningen. Figuren en foto's. Waterloopkundig Laboratorium = Delft Hydraulics Laboratory: Delft. figures and photos pp., more
 • Abraham, G.; van der Burgh, P. (1962). Reduction of salt water intrusion through locks by pneumatic barriers. Publication. Delft Hydraulics Laboratory = Publikatie - Waterloopkundig Laboratorium, 28. Delft Hydraulics Laboratory: Delft. 29 + figures pp., more
 • Aartsen, M.A.; Venis, W.A. (1959). Model investigations on wave attack on structures. Publication. Delft Hydraulics Laboratory = Publikatie - Waterloopkundig Laboratorium, 17. Waterloopkundig Laboratorium = Delft Hydraulics Laboratory: Delft. 13 pp., more
 • (S.d.). Protecting our marine environment through the Marine Bill. Defra: Bristol. 16 pp., more
 • Publications - Delft Hydraulics. Delft Hydraulics: Delft. ISSN 0923-9022, more
 • WL interim rapport. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft, more
 • WL verslag. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft, more
 • Publication. Delft Hydraulics Laboratory = Publikatie - Waterloopkundig Laboratorium. Delft Hydraulics Laboratory: Delft. ISSN 0166-7521, more
 • Delft Hydraulics Laboratory Delft Hydraulics Communication. Waterloopkundig Laboratorium = Delft Hydraulics Laboratory: Delft. ISSN 0920-9808, more
 • Waterloopkundig Laboratorium = Delft hydraulics laboratory Verslagen Modelonderzoek. Waterloopkundig Laboratorium = Delft Hydraulics Laboratory: Delft, more

Projects (43)  Top | Publications | Dataset 
 • Baten van natuur, more
 • Bio Bouwers in de kust, more
 • CLASH: Crest Level Assessment of coastal Structures by full scale monitoring, neural network prediction and Hazoa analysis on permissible wave overtopping, more
 • COAST3D: Coastal Study of Three-Dimensional Sand Transport Processes and Morphodynamics, more
 • CoPraNet: Coastal Practice Network, more
 • Crossbordering Project MER shipping channel expansion Schelde, more
 • Data acquisitie, more
 • De renovatie van de Royersluis in de Haven van Antwerpen, more
 • De Rijke Dijk, more
 • DINAS-COAST: Dynamic and INteractive ASsessment of National, Regional and Global Vulnerability of COASTal Zones to Climate Change and Sea-Level Rise, more
 • ECOFLAT: The eco-metabolism of estuarine intertidal flat, more
 • EDSS: Estuarium Decision Support System, more
 • ENCORA: European platform for coastal research: coordination action, more
 • Feasibility study of two dimensional nutrient and sediment transport modelling for the Scheldt bassin and the controled inundation area Kruibeke-Bazel-Rupelmonde, more
 • FLOODsite: Integrated Flood Risk Analysis and Management Methodologies, more
 • GONZ: Ecologische graadmeters voor de Noordzee, more
 • Habitatvoorspelinstrumentarium, more
 • HCBS1: Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV Meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies, more
 • HCBS2: Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV Meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: herhaling meetcampagne, more
 • Het inzetten van biotools bij de ontwikkeling van Wetlands, more
 • HYDRALAB-III, more
 • Langdurige monitoring van zout/zoet-verdeling in de haven van Zeebrugge en monitoring van zoutconcentratie, slibconcentratie en hooggeconcentreerde slibsuspensies in de Belgische kustzone, more
 • Lessen van New Orleans, more
 • LTV O&M actieplan 2004 voor morfologisch onderzoek, more
 • LTV O&M Veiligheid 2007, more
 • LTV slib 2007, more
 • LTV-slib: modelinstrumentarium tbv beheersproblematiek slib in de Schelde, more
 • Maritieme toegang tot de haven van Antwerpen - Studie densiteitstromingen in kader van LTV (O&M), more
 • MEG: Macrophytes in Estuarine Gradients, more
 • MODELKEY: Models for Assessing and Forecasting the Impact of Environmental Key Pollutants on Marine and Freshwater Ecosystems and Biodiversity, more
 • Morphological response of the Wadden Sea, more
 • Morphological schematisation of the Western Scheldt estuary, more
 • OPTICREST: The Optimisation of Crest Level Design of Sloping Coastal Structures through Prototype Monitoring and Modelling, more
 • PROMISE: Pre-operational Modelling in the seas of Europe, more
 • Slib-model Schelde-estuarium, more
 • SPICOSA: Science and policy integration for coastal System Assessment, more
 • Sterkte zwakte analyse overstromingsrisico’s Schelde-estuarium, more
 • Strategical MER development draft Scheldt estuary 2010, more
 • Streamlining activity of the Coastal Wiki, more
 • Studie densiteitsstromingen in kader van de Lange Termijnvisie voor het Schelde-estuarium, more
 • The nutrient filtering efficiency of an estuary, more
 • Vertaling biogeomorfologische proceskennis naar grotere schalen, more
 • Voorspelling hoogwaterstanden Schelde-estuarium, more

Dataset  Top | Publications | Projects 
 • North Sea tidal data 1984-1993, more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications | Projects | Dataset