IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Ecologische graadmeters voor de Noordzee

Acronym: GONZ
Period: 1996 till 2001
Status: Completed

Geographical term: ANE, North Sea [Marine Regions]
 Institutes | Publication | Projects 

Institutes (12)  Top | Publication | Projects 
 • Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ), more, co-ordinator
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Dienst Noordzee (DNZ), more, co-ordinator
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat (RWS), more, co-ordinator
 • Netherlands Institute for Fisheries Research (RIVO), more, partner
 • Netherlands Institute for Fisheries Research (RIVO), more, partner
 • WL | Delft Hydraulics, more, partner
 • Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ), more, partner
 • Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA), more, partner
 • Wageningen University and Research Centre; Alterra, more, partner
 • Ministry of Aquaculture, Nature Management & Fisheries (MinLNVN), more, partner
 • Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Sport; Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM), more, partner
 • University of Groningen; Departement Marine Biology, more, partner

Child projects (5)  Top | Institutes | Publication 

Abstract
Graadmeters voor het Noordzee-ecosysteem betreft de waardering van de ecologische toestand en de gevolgen van het huidige en toekomstige gebruik van de Noordzee. Gezien de nationale en internationale ontwikkelingen rondom het water- en natuurbeleid bestaat de behoefte om een meer gezamenlijk en effectiever overheidsbeleid door de ministeries van Verkeer en Waterstaat (V&W) en Landbouw, Natuurbeheer & Visserij (LNV) te hanteren.
De toename van het gebruik van de Noordzee mag niet ten koste gaan aan het gezond functioneren van het ecosysteem en mag zeker niet leiden tot een verslechtering van de natuur op zee. Vanuit deze hoofddoelen van het beleid ontstaat de behoefte een simpel, betrouwbaar en reproduceerbaar beheersinstrument voor de Noordzee te ontwikkelen. Dit heeft geresulteerd in de start van het project Graadmeterontwikkeling Noordzee (GONZ) in 1996. Het project GONZ is door de Rijkswaterstaat van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat geïnitieerd en heeft als doel om een beheersinstrumentarium voor het Noordzee-ecosysteem te ontwikkelen.
In opdracht van de Rijkswaterstaat directie Noordzee (RWS-DNZ) is door het Rijks Instituut voor Kust en Zee van de Rijkswaterstaat (RWS-RIKZ) het GONZ- project gestart. Het RIKZ heeft het project uitgevoerd in samenwerking met verschillende andere instituten in Nederland, die wetenschappelijk en toegepast onderzoek uitvoeren naar de ecosysteemontwikkeling van de Noordzee. GONZ is daarmee danwel een Rijkswaterstaatproduct, maar het dient ook andere ministeries (LNV en VROM), die een gezamenlijke behoefte hebben aan een simpel en betrouwbaar beheersinstrumentarium.

Publication  Top | Institutes | Projects 
 • Kabuta, S.H.; Laane, R.W.P.M. (2003). Ecological performance indicators in the North Sea: development and application. Ocean Coast. Manag. 46(3-4): 277-297, more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publication | Projects