IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Prof. Dr Hoffmann, Maurice
Taxonomic term: Plantae [WoRMS]
 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Afdeling Biodiversiteit en Natuurlijk Milieu, more
 • Function: Afdelingshoofd Biodiversiteit & Natuurlijk Milieu
  Direct contact at institute:
  Tel.: +32-(0)2-525 02 60
  GSM: +32-(0)473-93 46 76
  E-mail:
 • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Onderzoeksgroep Terrestrische Ecologie (TEREC), more
 • Function: Senior Lecturer
  Direct contact at institute:
  Tel.: +32-(0)9-264 52 94
  GSM: +32-(0)2-558 18 24
  E-mail:
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), more
 
 • A Long-Term Biodiversity, Ecosystem and Awareness Research Network, more
 • Diet composition and preferences of the wild rabbit (Oryctolagus cuniculus L.) and its importance for facilitation by large herbivores, more
 • Ecologische streefbeeld en natuurherstelplan voor het integraal kustreservaat 'De Ijzermonding' te Nieuwpoort - Lombardsijde met civieltechnische realisatiemogelijkheden, more
 • Ecology of vegetation on alluvial plains and salt marches, more
 • Ecosystem concept of the Flemish Coast: biological aspects, more
 • Ecosystem concept of the Flemish Coast: synthesis, more
 • Evaluatie begrazing kustduinen, more
 • Geïntegreerd Watervoorzienings- en natuurontwikkelingsplan voor de westkust, more
 • General Environmental Impact Study (AMIS) : vegetation and vegetation modelling, more
 • Gevulgariseerde fiches van de belangrijke vogelsoorten die voorkomen in de Europese Vogelrichtlijngebieden, more
 • Habitat use and foraging strategy of large herbivores on small-scaled coastal dune landscape, more
 • Management plan of the State Nature Reserve 'Hannecartbos' placed in an ecosystem concept of the surrounding 'Ter Yde'-dune area, more
 • Methodologie voor de monitoring van natuurbeheer in Vlaamse natuurreservaten, more
 • Monitoring Natuurherstel Ijzermonding, more
 • Monitoring Natuurherstel Ijzermonding. Monitoring van herstel van vegetatie, flora, invertebraten- en avifauna van de slikken, schorren en duinen langs de Ijzermonding, na ontmanteling van de oude Marinebasis te Lombardsijde, more
 • Monitoring van de effecten op vegetatie, flora en fauna van het beheer in de natuurreservaten en gewestelijke domeinen langs de Vlaamse kust, more
 • Onderzoek seizoenale variatie van macroalgen, macrofauna en vogels, geassocieerd met intertidale harde substraten langsheen de Vlaamse kust, more
 • Onderzoek van de biodiversiteit van strandhoofden en andere substraten aan de Vlaamse Kust, deelaspect avifauna, more
 • Onderzoek van de ecologische interacties van macroalgen, macrofauna en vogels geasscieerd met intertidale harde constructies langsheen de Vlaamse Kust, more
 • Onderzoek van de seizoenale variatie van macroalgen, macrofauna en vogels geassocieerd met intertidale harde substraten langsheen de Vlaamse Kust, deelaspect avifauna, more
 • Ontwerp-beheersplan van het Gewestelijk Natuurreservaat 'De slikken en schorren van Schelde en Durme', more
 • Ontwerp-beheersplan voor de Vlaamse natuurreservaten 'De Baai van Heist' en 'De Kleiputten van Heist', in het kader van een gebiedsvisie voor het strand-, duin- en poldercomplex van Heist-West en Ramskapelle, more
 • Ontwerp-beheersplannen voor de Staatsnatuurreservaten 'De Westhoek' en 'De Houtsaegerduinen', te De Panne, more
 • Research on the environmental effects of the SIGMA plan, more
 • Seasonal variation of macro algae, macrobenthos and avifauna associated with intertidal hard substrates along the Flemish Coast., more
 • Strategisch project monitoring en inventarisatie, more
 • Study of restoration possibilities of beach, dune, mud flat, salt marsh and polder along the eastern bank of the IJzer estuary, more
 • Study of the feasibility of the nature planning project of the 'Uitkerkse Polders': ecohydrological study, more
 • Uitbouw kennissysteem INBO, aanzet tot het onderdeel natuurbeheer, more
 • Vegetation ecology of flood plain and tidal marsh vegetation and flora, more
 • Dung Beetles of the Western Palaearctic, more
 • Grazing database Flanders, more
A1 Publications (37) [show]
Peer reviewed publications (2) [show]
Books (4) [show]
Book chapters (33) [show]
Thesis [show]
Abstracts (5) [show]
Reports (38) [show]
Other publications (20) [show]
Thesis (co-)promotor (7) [show]