IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Interactie tussen polluenten en zwevende stoffen in het aquatisch ecosysteem

Period: 1996 till 1997
Status: Completed

Thesaurus terms: Chemical pollutants; Ecotoxicology; Suspended matter
 Institutes 

Institutes (3)  Top 
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie; Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), more
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), more
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), more, sponsor

Abstract
Het verband leggen tussen ecotoxiciteit, zwevende stoffen en polluenten en dit zowel voor oppervlaktewater als voor afvalwater.
Het belang van het ecotoxicologisch onderzoek is meervoudig :
- een totaalbeeld (model ?) te krijgen van de ecotoxicologie voor de diverse compartimenten ;
- een algemene, vlugge en relatief goedkope beoordeling geven van een bepaalde toestand ;
- een totale, tolereerbare schade-impakt vastleggen t.a.v. lozingen .* experimentele metingen van de acute toxische effecten op Daphnia en vissen (fluorescentiemeting & peroxidase-activiteit in huid)* experimentele metingen van de biologische beschikbaarheid van metalen* toetsen van de fysische en chemische gegevens aan mathematische modellen (SMPTOX, CORMIX, etc.)

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes