IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Drafting in Dutch of the law and the explanatory memorandum of the draft law on the protection of the marine environment in the marine areas under Belgian jurisdiction

Period: April 1997 till May 1998
Status: Completed
 Institute 

Institute  Top 

Abstract
By instruction of the Ministry for Social Affairs, Health and Environment the drafting in Dutch of the law and the explanatory memorandum was made. This led to the law of 20 January 1999 which has been published in the "Belgisch Staatsblad/Moniteur Belge" on 12 March 1999.
Publication: Report: MAES, F. m.m.v. CLIQUET, A. en JAQUES, T., "Voorontwerp van wet ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België", in opdracht van de Staatssecretaris voor Veiligheid, Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, Brussel, 1997.
Report: MAES, F. m.m.v. CLIQUET, A., Memorie van Toelichting bij "Voorontwerp van wet ter bescherming van het mariene milieu onder de rechtsbevoegdheid van België", in opdracht van de Staatssecretaris voor Veiligheid, Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, Brussel, 1997.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute