IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Kustzonebeleid: samen in zee? Beleidsprocessen voor Belgische mariene beschermde gebieden en het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Strand en Dijk
Bogaert, D.; Cliquet, A.; Maes, F. (Ed.) (2008). Kustzonebeleid: samen in zee? Beleidsprocessen voor Belgische mariene beschermde gebieden en het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Strand en Dijk. Maklu: Antwerpen. ISBN 978-090-466-0216-4. 190 pp.

Available in  Authors 
  VLIZ: Law, Policy, (I)CZM, Economics and Social Sciences LAW122 [136184]

Keywords
  Coast protection
  Coastal zone
  Policy (government)
  ANE, Belgium, Belgian Coast [Marine Regions]
  Marine

Authors  Top 
 • Bogaert, D., editor, more
 • Cliquet, A., editor, more
 • Maes, F., editor, more

Content
 • Bogaert, D.; Cliquet, A.; Maes, F. (2008). Inleiding, in: Bogaert, D. et al. (Ed.) Kustzonebeleid: samen in zee? Beleidsprocessen voor Belgische mariene beschermde gebieden en het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Strand en Dijk. pp. 9-10, more
 • Bogaert, D. (2008). Vraagstelling, analysekader en onderzoeksmethode, in: Bogaert, D. et al. (Ed.) Kustzonebeleid: samen in zee? Beleidsprocessen voor Belgische mariene beschermde gebieden en het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Strand en Dijk. pp. 11-20, more
 • Cliquet, A.; Bogaert, D.; Maes, F. (2008). Het wettelijke kader voor mariene beschermde gebieden in België, in: Bogaert, D. et al. (Ed.) Kustzonebeleid: samen in zee? Beleidsprocessen voor Belgische mariene beschermde gebieden en het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Strand en Dijk. pp. 21-58, more
 • Bogaert, D.; Cliquet, A.; De Waen, D.; Maes, F. (2008). De afbakening van de mariene beschermde gebieden in België: een beleidsanalyse, in: Bogaert, D. et al. (Ed.) Kustzonebeleid: samen in zee? Beleidsprocessen voor Belgische mariene beschermde gebieden en het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Strand en Dijk. pp. 59-108, more
 • Defoort, P.-J.; Bogaert, D. (2008). Het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) Strand en Dijk: een juridisch-technische analyse, in: Bogaert, D. et al. (Ed.) Kustzonebeleid: samen in zee? Beleidsprocessen voor Belgische mariene beschermde gebieden en het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Strand en Dijk. pp. 109-138, more
 • Bogaert, D.; De Waen, D. (2008). Het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) Strand en Dijk: een analyse van het besluitvormingsproces, in: Bogaert, D. et al. (Ed.) Kustzonebeleid: samen in zee? Beleidsprocessen voor Belgische mariene beschermde gebieden en het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Strand en Dijk. pp. 139-180, more
 • Bogaert, D.; Maes, F. (2008). Conclusies en aanbevelingen, in: Bogaert, D. et al. (Ed.) Kustzonebeleid: samen in zee? Beleidsprocessen voor Belgische mariene beschermde gebieden en het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Strand en Dijk. pp. 181-188, more

Abstract
  Hoe verlopen de beleidsprocessen aan de kust en welke rol speelt participatie hierbij? Het boek 'Kustzonebeleid: samen in zee?' neemt aan de hand van een grondige wetenschappelijke analyse twee beleidsprocessen onder de loep: de afbakening van de mariene beschermde gebieden in België en de opmaak van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Strand en Dijk. Er is zowel aandacht voor de rol van actoren en coalities (netwerken), de verdeling van macht, de vigerende spelregels als de gehanteerde beleidsdiscoursen. Dit boek is het resultaat van het Vlaams onderzoek uitgevoerd in het kader van het Europees project COREPOINT (Coastal Research and Policy Integration) Interreg IIIB Noord-West Europa.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors