IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Recht door zee: Hedendaags internationaal zee- en maritiem recht: Liber amicorum Eddy Somers
Cliquet, A.; Maes, F. (Ed.) (2015). Recht door zee: Hedendaags internationaal zee- en maritiem recht: Liber amicorum Eddy Somers. Maklu: Antwerpen-Apeldoorn. ISBN 978-90-466-0774-9. 470 pp.

Available in  Authors 
  VLIZ: Law, Policy, (I)CZM, Economics and Social Sciences LAW.222 [277657]

Keywords
  Law
  Political science
  Marine/Coastal

Authors  Top 
 • Cliquet, A., editor, more
 • Maes, F., editor, more

Content
 • Cliquet, A.; Maes, F. (2015). Ten geleide, in: Cliquet, A. et al. (Ed.) Recht door zee: Hedendaags internationaal zee- en maritiem recht: Liber amicorum Eddy Somers. pp. 17-20, more
 • Franckx, E. (2015). Is het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee van toepassing op Arctica?, in: Cliquet, A. et al. (Ed.) Recht door zee: Hedendaags internationaal zee- en maritiem recht: Liber amicorum Eddy Somers. pp. 23-42, more
 • Douvere, F. (2015). Mariene ruimtelijke planning: van de Universiteit Gent naar alle uithoeken van de wereld, in: Cliquet, A. et al. (Ed.) Recht door zee: Hedendaags internationaal zee- en maritiem recht: Liber amicorum Eddy Somers. pp. 43-53, more
 • Maes, F. (2015). Hernieuwbare energie op zee en scheepvaart: het Belgisch marien ruimtelijk plan, in: Cliquet, A. et al. (Ed.) Recht door zee: Hedendaags internationaal zee- en maritiem recht: Liber amicorum Eddy Somers. pp. 55-79, more
 • Cliquet, A. (2015). Mariene beschermde gebieden: een druppel in de oceaan?, in: Cliquet, A. et al. (Ed.) Recht door zee: Hedendaags internationaal zee- en maritiem recht: Liber amicorum Eddy Somers. pp. 81-113, more
 • Coppens, J. (2015). Mensensmokkel via schepen: De rol van het Europese grensbewakingssysteem Eurosur in demilitaire operatie EU Nafvor Med, in: Cliquet, A. et al. Recht door zee: Hedendaags internationaal zee- en maritiem recht: Liber amicorum Eddy Somers. pp. 115-133, more
 • Gonsaeles, G. (2015). SOS … – … Schip in nood – Beschouwingen over de zoektocht naar hulp en bijstand in het licht van de doelstellingen van het Zeerechtverdrag, in: Cliquet, A. et al. (Ed.) Recht door zee: Hedendaags internationaal zee- en maritiem recht: Liber amicorum Eddy Somers. pp. 157-183, more
 • Verstrepen, W.P. (2015). Maritieme beveiliging van schepen varend onder de Belgische vlag, in: Cliquet, A. et al. (Ed.) Recht door zee: Hedendaags internationaal zee- en maritiem recht: Liber amicorum Eddy Somers. pp. 187-206, more
 • van Aerde, C. (2015). Bewarend beslag op zeeschepen: een zelfstandig zekerheidsmechanisme, in: Cliquet, A. et al. (Ed.) Recht door zee: Hedendaags internationaal zee- en maritiem recht: Liber amicorum Eddy Somers. pp. 207-228, more
 • Humblet, P. (2015). Staking in de haven: een triestige geschiedenis(?), in: Cliquet, A. et al. (Ed.) Recht door zee: Hedendaags internationaal zee- en maritiem recht: Liber amicorum Eddy Somers. pp. 269-289, more
 • Prins, J.W.P. (2015). De breedte van de territoriale zee en de marine league, oftewel, de paradox van de visserman en de kanonskogel, in: Cliquet, A. et al. (Ed.) Recht door zee: Hedendaags internationaal zee- en maritiem recht: Liber amicorum Eddy Somers. pp. 319-331, more
 • Cuyt, J. (2015). Held of schurk? Pragmatische beschouwingen bij het fenomeen van de criminalisatie van zeelieden, in: Cliquet, A. et al. (Ed.) Recht door zee: Hedendaags internationaal zee- en maritiem recht: Liber amicorum Eddy Somers. pp. 333-377, more
 • Allaert, G. (2015). Contouren van havenplanologie: state of the art in Vlaanderen, in: Cliquet, A. et al. (Ed.) Recht door zee: Hedendaags internationaal zee- en maritiem recht: Liber amicorum Eddy Somers. pp. 379-387, more
 • Van Meel, G. (2015). Scheepsafval en havenontvangstinstallaties, in: Cliquet, A. et al. (Ed.) Recht door zee: Hedendaags internationaal zee- en maritiem recht: Liber amicorum Eddy Somers. pp. 389-405, more
 • Vernaeve, D. (2015). Veiligheidsmaatregelen in de havens – Casus de haven van Gent, in: Cliquet, A. et al. (Ed.) Recht door zee: Hedendaags internationaal zee- en maritiem recht: Liber amicorum Eddy Somers. pp. 407-430, more
 • D'Havé, J.; Vuylsteke, A. (2015). Samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland Kroniek van een zoektocht naar samenwerking, in: Cliquet, A. et al. (Ed.) Recht door zee: Hedendaags internationaal zee- en maritiem recht: Liber amicorum Eddy Somers. pp. 431-451, more
 • Vantorre, M. (2015). Binnenvaart op zee: een handige contradictie?, in: Cliquet, A. et al. (Ed.) Recht door zee: Hedendaags internationaal zee- en maritiem recht: Liber amicorum Eddy Somers. pp. 453-470, more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors