IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Numerieke en experimentele modellering van overvloeipluimen in de nabijheid van het baggertuig = Numerical and experimental modelling of near-field overflow dredging plumes
Decrop, B. (2015). Numerieke en experimentele modellering van overvloeipluimen in de nabijheid van het baggertuig = Numerical and experimental modelling of near-field overflow dredging plumes. PhD Thesis. Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur/KU Leuven. Faculteit Ingenieurswetenschappen: Gent. ISBN 978-90-8578-823-2. xix, 312 pp.

Thesis info:

Available in  Author 
Document type: Dissertation

Author keywords
    Numerical modelling; Experimental modelling; Dredging plumes

Author  Top 

Abstract
    Baggeren is een activiteit op zee of in rivieren waarmee zand of slib wordt weggehaald van de bodem. Eén van de methodes om dit uit te voeren is het gebruik van een zogenaamde sleephopperzuiger. Dit schip werkt als een grote stofzuiger en zuigt zand, slib en water op en plaatst het in een bak, de hopper. Aangezien het verplaatsen van zand en slib het doel is, wordt het overtollig water verwijderd via een overloop. Hierbij kan een grote hoeveelheid fijn slib opnieuw in zee of rivier belanden. Hoewel dit slib enkele ogenblikken eerder uit de zee werd gehaald kan het een negatief effect hebben op het milieu. Door het in de waterkolom brengen van het slib, vormt het een troebele pluim in zee. Onder sommige omstandigheden kan deze pluim een grote afstand afleggen doordat het met de zeestromingen wordt meegevoerd. Wanneer de pluim gevoelige gebieden bereikt zoals koraalriffen, kan deze schade veroorzaken aan het milieu. In het evalueren van de milieueffecten van een baggerproject moet dus een voorspelling gemaakt worden van de concentratie en afmetingen van dergelijke pluimen, en de kans dat deze door de zeestromingen gevoelige natuurgebieden bereikt. In dit onderzoek werd een grote stap gezet in het gedetailleerd simuleren van de complexe stromingen van het water-slib-luchtmengsel net na het verlaten van het schip. Door gebruik te maken van het ontwikkelde simulatiemodel kan het mogelijke negatieve effect van de werken op voorhand worden voorspeld en kan de werkwijze worden aangepast zodat de negatieve effecten van de troebele pluim worden vermeden. Het ontwikkelde model kan ook gebruikt worden om het ontwerp van baggerschepen dusdanig aan te passen dat het een minimale hoeveelheid slib in een troebele pluim voortbrengt tijdens de werkzaamheden.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author