IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Er beweegt wat op zee: Het marien ruimtelijk plan 2020-2026
Verhalle, J.; Van de Velde, M. (Ed.) (2020). Er beweegt wat op zee: Het marien ruimtelijk plan 2020-2026. FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu: Brussel. 27 pp.
Related to:
(2018). Koninklijk besluit tot vaststelling van het marien ruimtelijk plan voor de periode van 2020 tot 2026 = Arrêté royal relatif à l’établissement du plan d’aménagement des espaces marins pour la période de 2020 à 2026. [Openbare raadpleging]. Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu = Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement: Brussel. 47 + bijlagen 1-4 pp., more

Available in  Authors 
Document type: Brochure

Keywords
  Environments > Aquatic environment > Marine environment
  Spatial planning
  Belgium, North Sea [Marine Regions]
  Marine/Coastal

Authors  Top 
 • Verhalle, J., editor, more
 • Van de Velde, M., editor

Abstract
  De brochure ‘Er beweegt wat op zee. Het marien ruimtelijk plan 2020-2026’ geeft een mooi overzicht van de belangrijkste activiteiten in onze Noordzee aan de hand van specifieke kaarten.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors