IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Dr Vansteenbrugge, Lies
ORCID
  Vlaamse overheid; Beleidsdomein Landbouw en Visserij; Instituut voor landbouw- , visserij en voedingsonderzoek; Kenniseenheid: Dier; Visserij & Aquatische Productie, more
  Function: Fisheries Biology Research Group Research scientist
  Direct contact at institute:
  Tel.: +32-(0)59-56 98 11
  E-mail:
Lies Van Steenbrugge
 • Onderzoeksdomein Visserij, more
 • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Onderzoeksgroep Mariene Biologie (MARBIOL), more
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Landbouw en Visserij; Instituut voor landbouw- , visserij en voedingsonderzoek; Kenniseenheid: Dier; Aquatisch Milieu en Kwaliteit, more
 • Demersal Young Fish and Brown Shrimp Survey, more
 • GA-Genomics, more
 • Mnemiopsis ecology and modeling: Observation of an invasive comb jelly in the North Sea, more
 • Niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en omliggende estuaria, more
 • The impact of the invasive comb jelly Mnemiopsis leidyi in the North Sea, more
 • Gelatinous zooplankton in the Belgian part of the North Sea and the adjacent Westerscheldt estuary, period 2011-2012, more
A1 Publications (11) [show]
Peer reviewed publication [show]
Books (3) [show]
Book chapters (2) [show]
Thesis [show]
Abstracts (20) [show]
Reports (15) [show]
Other publications (8) [show]
Thesis (co-)promotor (2) [show]
Thesis supervisor [show]