IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Studie betreffende het opstellen van een lijst van potentiële Habitatrichtlijngebieden in het Belgische deel van de Noordzee

Period: January 2009 till July 2009
Status: Completed
 Institutes | Publication 

Institutes (4)  Top | Publication 
  • Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu; Directoraat generaal Leefmilieu; Dienst Marien Milieu, more, partner
  • Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen; Operationele Directie Natuurlijk Milieu; Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee en Schelde-estuarium (BMM), more, partner
  • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Onderzoeksgroep Mariene Biologie (MARBIOL), more, partner
  • Onderzoeksdomein Visserij, more, co-ordinator

Abstract
Dit project heeft tot doel om een lijst op te stellen van gebieden welke in aanmerking komen om als Gebied van Communautair Belang in het Belgische deel van de Noordzee aangeduid te worden. Dit is gebaseerd op 3 onderdelen:

  • beoordeling van de gebieden van de habitattypen van Bijlage I van de Habitatrichtlijn die in het Belgische deel van de Noordzee voorkomen
  • beoordeling van de gebieden van zeezoogdiersoorten van bijlage II van de Habitatrichtlijn die in het Belgische deel van de Noordzee voorkomen
  • beoordeling van de gebieden van de andere soorten van Bijlage II van de Habitatrichtlijn die in het Belgische deel van de Noordzee voorkomen

Na het opstellen van een lijst van relevante gebieden waar – onafhankelijk van elkaar – de habitats en soorten van Bijlage I resp. Bijlage II van de Habitatrichtlijn voorkomen, wordt een geïntegreerde selectie gemaakt van de gebieden die het meest in aanmerking komen als Habitatrichtlijngebied. Dit kunnen gebieden zijn waar meerdere van de geselecteerde habitats voorkomen, waar ze in een betere beschermingstoestand bevinden, of waar meerdere van de Bijlage II soorten in hogere densiteiten voorkomen. Het voorstel zal – cfr. het type gebied dat het onderwerp van de studie uitmaakt - zinvol zijn zowel naar aantal gebieden die voorgesteld worden, als naar oppervlakte per gebied.
Deze informatie zal toelaten de noodzakelijke documenten op te stellen voor een officiële aanmelding door België van de gebieden.

Publication  Top | Institutes 
  • Degraer, S.; Braeckman, U.; Haelters, J.; Hostens, K.; Jacques, T.; Kerckhof, F.; Merckx, B.; Rabaut, M.; Stienen, E.W.M.; Van Hoey, G.; Van Lancker, V.; Vincx, M. (2009). Studie betreffende het opstellen van een lijst met potentiële Habitatrichtlijngebieden in het Belgische deel van de Noordzee. Eindrapport. Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu: Brussel. 93 pp., more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publication