IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Dr Hostens, Kristian (Kris)
ORCID
Thesaurus terms: Epibenthos; Macrobenthos
 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Landbouw en Visserij; Instituut voor landbouw- , visserij en voedingsonderzoek; Kenniseenheid: Dier; Aquatisch Milieu en Kwaliteit, more
 • Direct contact at institute:
  Tel.: +32-(0)59-56 98 48
  Fax: +32-(0)59-33 06 29
  E-mail:
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Landbouw en Visserij; Instituut voor landbouw-, visserij en voedingsonderzoek (ILVO), more
 • VLIZ Belgian Marine Species Consortium, more
 • WoRMS Editorial Board (WoRMS editors), more
 • Function: Thematic editor
 
  Onderzoeksdomein Visserij, more
  Function: Research scientist - Environmental monitoring
  Period: From Aug 2004 till
 • A biological valuation map for the Belgian Continental Shelf, more
 • An integrated impact assessment of trammel net and beam trawl fisheries, more
 • Belgian Register of Marine & Coastal Species, more
 • Community structure of demersal fish species and larger epibenthic crustaceans in the Gulf of Guayaquil, Ecuador, more
 • Effect van zandontginning op sedimentsamenstelling, soortenrijkdom en functionele rijkdom, more
 • Evaluatie van de Warrelnet- en boomKOrvisserij op het Belgisch Continentaal Plat, more
 • Macrobenthos monitoring van de Belgische Kust met betrekking tot het uitvoeren van de Kaderrichtlijn Water (KRW), more
 • Monitoring the effects of offshore wind farms on the epifauna and demersal fish fauna of soft-bottom sediments, more
 • Monitoring van de effecten van de windmolenparken op zee op de epi- en visfauna van zachte substraten: jaar-0 Bligh Bank en jaar-1 Thorntonbank, more
 • Niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en omliggende estuaria, more
 • Studie betreffende het opstellen van een lijst van potentiële Habitatrichtlijngebieden in het Belgische deel van de Noordzee, more
 • Study of Post-extraction ecological effects in the Kwintebank sand dredging area, more
 • The impact of the invasive comb jelly Mnemiopsis leidyi in the North Sea, more
 • Voordelta*4: hyperbenthosonderzoek Voordelta, more
 • Ecological epibenthic data of the Scheldt estuary, more
 • Ecological epibenthic data of the Scheldt estuary: historical data (1988-2001), more
 • Ecological hyperbenthic data of the Scheldt estuary: historical data (1988-2001), more
 • Ecological study underwater nourishment Belgian coast, more
 • Epibenthic fauna along the salinity gradient in the Westerschelde area in 1990, more
 • Epibenthos and demersal fish monitoring data in function of wind energy development in the Belgian part of the North Sea, more
 • Flatfish: Flatfish, more
 • ILVO data Speek project: macrobenthos on Kwintebank sand dredging area, more
 • ILVO epifauna and demersal fish data: epifauna and demersal fish monitoring on the Belgian Part of the North Sea since 1979, more
 • ILVO macrobenthos in soft sediments: macrobenthos monitoring in the Belgian Part of the North Sea since 1979, more
 • JJ_Belwind: Belwind temporary acoustic receiver network 2020 - 2021, more
 • MACROBEL: Long term trends in the macrobenthos of the Belgian Continental Shelf, more
 • Macrobenthos monitoring in function of the Water Framework Directive in the period 2007-2009, more
 • Microplastics In Fish Gastrointestinal Tracts sampled in 2020 in the North Sea (MICROFISH project), more
 • PhD_JolienBuyse: Using acoustic telemetry to study local and larger scale movements of plaice in relation to a Belgian offshore wind farm., more
A1 Publications (60) [show]
Peer reviewed publications (4) [show]
Books (10) [show]
Book chapters (82) [show]
Thesis [show]
Abstracts (105) [show]
Reports (96) [show]
Other publications (36) [show]
Thesis (co-)promotor (9) [show]
Thesis supervisor (3) [show]