IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Uitwerking van een reactief afwegingskader voor prioritair watergebruik tijdens waterschaarste

Referentie nr.: WL 19_134
Periode: Januari 2020 tot September 2021
Status: Afgelopen

Thesaurusterm: PRINC_FUND - 5699 - Andere Vl. openb., semi-priv. en parareg. instell. niet elders vermeld
 Instituten 

Instituten (8)  Top 
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), meer, uitvoerder
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Agentschap Natuur & Bos (ANB), meer, uitvoerder
  • De Vlaamse Waterweg, meer, uitvoerder
  • Vlaamse overheid; Departement Landbouw en Visserij, meer, uitvoerder
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Departement Omgeving, meer, uitvoerder
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie; Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI), meer, uitvoerder
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW), meer, uitvoerder
  • Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW), meer, opdrachtgever

Abstract
Een reactief of operationeel afwegingskader voor de prioritering van watergebruiken bij waterschaarste is de basis om net vóór of tijdens een waterschaarste- en droogteperiode weloverwogen en gedragen beslissingen te nemen die rekening houden met de verschillende gevolgen. De Vlaamse Overheid streeft naar een algemeen generiek afwegingskader dat regiospecifiek kan toegepast worden om bij (dreigende) watertekorten tot een prioritering van watergebruiken over te gaan.
Deze opdracht omvat:
het uitwerken van een generiek onderbouwd afwegingskader voor prioritair watergebruik in de aanloop naar en tijdens een droogte- en waterschaarsteperiode, en het gebiedsspecifiek toetsen van het afwegingskader
het uitwerken van en voorzien in het belanghebbendenmanagement om tot een zo maximaal mogelijk gedragen afwegingskader te komen.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten