IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Vandevoorde, Bart
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Afdeling Biodiversiteit en Natuurlijk Milieu; Onderzoeksgroep Ecosysteemdiversiteit, more
 • Direct contact at institute:
  Tel.: +32-(0)2-525 03 47
  E-mail:
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), more
 
 • Analyse monitoringsresultaten natuurherstelprojecten Zeeschelde, more
 • Automatisatie kartering van slikken en schorren Zeeschelde, more
 • Automatische kartering voor opvolging areaal slikken en schorren Zeeschelde, more
 • Ecological mapping of the Scheldt-estuary: development of one salt marsh ecotopes system for Flanders and the Netherlands, more
 • Historische analyse Slikken en Schorren Zeeschelde, more
 • Monitoring van schorvegetaties langs de Zeeschelde, more
 • Vegetatie-ecologie van alluviale gebieden langs de Zeeschelde, more
 • ME-5b. Vegetation monitoring along the Zeeschelde, Belgium, more
 • ME-5c Permanent Quadrats Scheldt Database, more
 • ME-6a. Chemical quality of the water bed of the Beneden-Zeeschelde linked to macrobenthos, more
 • ME-6b. Yearly spatial autumn monitoring dataset mudflat Groot Buitenschoor, more
 • MNO Follow-up developments Ketenissepolder following the leveling to intertidal area in 2002, more
 • MNO Monitoring nature development near Heusden (LO), more
 • MNO Monitoring Paddebeek, more
 • MNO Monitoring the developments Paardenschor, more
 • MNO-4 Monitoring the nature development along the Zeeschelde - vegetation, more
 • Elevation measurements (Estuary, Mud flat, Marsh & Wetlands) Zeeschelde, more
 • Geodatabase of vegetation maps of the Seascheldt, more
 • Invasive species - Fallopia japonica on river dikes along the river Zeeschelde, Rupel and Durme, more
 • Yearly spatial autumn monitoring dataset mudflat Groot Buitenschoor, more
A1 Publications (2) [show]
Peer reviewed publication [show]
Books (5) [show]
Book chapters (5) [show]
Thesis [show]
Abstracts (4) [show]
Reports (33) [show]
Other publications (5) [show]