IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Monitoring waterstaatkundige toestand des lands. Milieumeetnet rijkswateren. Meetplan 2007
(2007). Monitoring waterstaatkundige toestand des lands. Milieumeetnet rijkswateren. Meetplan 2007. Werkdocument RIKZ, 2007.002. RIZA werkdocument, 2007.004. 234 + bijlagen pp.
Part of:
Werkdocument RIKZ. RIKZ: Middelburg, more
RIZA werkdocument. RIZA: Lelystad, more

Available in  Datasets 
Document type: Annual report

Keywords
  Monitoring
  Marine/Coastal; Brackish water

Abstract
  Ten behoeve van het programma Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands (MWTL) zijn in de zoete en zoute Nederlandse rijkswateren een chemisch, fysisch en biologisch meetnet ingericht. De verantwoording voor de uitvoering van het monitoringsprogramma ligt bij Rijkswaterstaat RIZA (zoete rijkswateren) en Rijkswaterstaat RIKZ (zoute rijkswateren). Uitgangspunt voor het meetprogramma in de zoete rijkswateren is de nota Monitoring Zoete Rijkswateren (RWS RIZA nr.99.004), aangepast aan de wijzigingen die voortkomen uit de in 1996 uitgevoerde actualisatie. Uitgangspunt voor het meetprogramma in de zoute rijkswateren is het laatste evaluatie-en stategiewerkdocument (RWS RIKZ 96.034) aangevuld met de MLC-lijsten die t.b.v. de Kaderrrichtlijn Water zijn opgesteld.

Datasets (12)
 • Monitoring Program Periwinkles - intersexindex, more
 • MWTL biological monitoring network : Bird altas of the Delta, more
 • MWTL biological monitoring network Westerschelde: Bacteriology, more
 • MWTL biological monitoring network Westerschelde: Fish, more
 • MWTL biological monitoring network Westerschelde: Macrofauna, more
 • MWTL biological monitoring network Westerschelde: Microphytobenthos, more
 • MWTL biological monitoring network Westerschelde: Vegetation mapping tidal areas, more
 • MWTL chemical monitoring network Westerschelde: Organic micro contaminant, more
 • MWTL monitoring network, more
 • MWTL physical monitoring network Westerschelde: Discharges, more
 • MWTL physical monitoring network Westerschelde: Water Temperatures, more
 • MWTL physical monitoring network: current water data, more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Datasets