IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Alternatieven voor de Boomkorvisserij Begeleiding en Advies

Acroniem: ADVIS
 Instituut 

Instituut  Top 

Abstract
De Belgische visserijvloot wordt gekenmerkt door een eenzijdig gebruik van de boomkor (± 95 % van de vaartuigen beoefent deze visserijmethode). In de huidige context van hoge brandstofprijzen staat de economische rendabiliteit van sleepnetvisserijen in het algemeen en de boomkorvisserij in het bijzonder onder zware druk. Omwille van het zware vistuig en de hoge vissnelheid heeft deze visserij immers een hoog brandstofverbruik. Als antwoord op de huidige malaise heeft de Europese Commissie enkele maatregelen uitgevaardigd met het oog op een afslanking en reconversie van de vloot naar alternatieve viserijmethodes.
Dat een dergelijke reconversie gezien de structuur van de vloot niet zonder meer realiseerbaar is, blijkt uit de geringe uptake van alternatieven binnen de vloot, ondanks een intensieve communicatie vanuit de wetenschappelijke wereld. Vandaar dat eerst en vooral de communicatie met de sector veel directer moet om bestaande informatie snel en efficiënt over te brengen. Daarnaast moeten er blijvende inspanningen gedaan worden om informatie te verzamelen en de ontwikkelingen in het buitenland op de voet te volgen.

Het project ADVIS speelt in op deze behoeften door

  • Een directe communicatie naar de sector over alternatieve visserijtechnieken
  • Het verzamelen van technische en economische informatie over alternatieve visserijtechnieken
  • Directe ondersteuning van reders die een concreet reconversiedossier opstarten

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituut