Studiedag Zandwinning 2024

Start datum
Eind datum
Locatie
InnovOcean Campus, Oostende
Land
Belgium
Studiedag zandwinning 2024 - Goud in de Noordzee


De dienst Continentaal Plat van de FOD Economie organiseert dit jaar opnieuw een studiedag over de zandwinning in het Belgische deel van de Noordzee. Die studiedag 'Goud in de Noordzee: het belang van zeezand en innovaties qua controle en onderzoek' gaat door op vrijdag 18 oktober 2024 op de InnovOcean Campus in Oostende.

We starten met het bespreken van de resultaten van de monitoring in een plenaire vergadering. In verschillende infosessies, workshops, demo’s, enz. komen de innovaties en nieuwigheden inzake de controle en de reglementering, het wetenschappelijk onderzoek, de kustverdediging en het industrieel gebruik van zeezand aan bod. We sluiten af met een plenaire zitting over zandbehoefte en zandvoorraad.

Blokkeer die dag alvast in uw agenda!