IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

De Knijf, Geert
  Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Afdeling Biodiversiteit en Natuurlijk Milieu; Onderzoeksgroep Monitoring Biodiversiteitsbeleid, meer
  Contact op het instituut:
  Tel.: +32-(0)2-525 02 32
  E-mail:
 
 • Biotoopkartering: Biologische waarderingskaart en Natura 2000 habitats, meer
 • Monitoring en Rapportering Staat van Instandhouding van Natura2000 habitats, meer
 • Ruimtelijke spreiding van soortendiversiteit bij hogere planten, libellen, dagvlinders, vogels en amfibieën en reptielen in Vlaanderen, meer
 • Wetenschappelijke ondersteuning bij de opmaak van instandhoudingsdoelstellingen voor de Speciale Beschermingszones in Vlaanderen, meer
 • Graslandmonitoringproject; Partim vegetatieopname in Vlaanderen en aan de kust, meer
 • Invasive plants in Luronium natans habitats in Flanders, Belgium, meer
 • Meetnetten.be - Exuviae counts for dragonflies in Flanders, Belgium, meer
 • Meetnetten.be - Population counts for dragonflies in Flanders, Belgium, meer
 • Meetnetten.be - Sightings for Ephippiger ephippiger in Flanders, Belgium, meer
 • Meetnetten.be - Sightings for Stenobothrus stigmaticus in Flanders, Belgium, meer
 • Meetnetten.be - Transects for dragonflies in Flanders, Belgium, meer
 • Red list of dragonflies in Flanders, Belgium, meer
Boek [show]
Boek hoofdstukken (3) [show]
Rapporten (4) [show]
Overige publicatie [show]