IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

mevr. Van Nieuwenhuyse, Hannah
  Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Agentschap voor natuur en bos; Cel Beheer; Ondersteuning en coördinatie, meer
  Functie: Coördinatie bestekken, beheerplannen, monitoring, beheerovereenkomsten, projecten & LIFE-ZENO
  Contact op het instituut:
  Jacob van Maerlantgebouw - Koning Albert I-laan 1/2 bus 74
  8200 Brugge (Sint-Michiels)
  Belgium
  Tel.: +32-(0)50-45 42 51
  GSM: +32-(0)473-92 79 11
  Fax: +32-(0)50-45 41 75
  E-mail:
 
 • Beheersplan voor het Vlaams natuurreservaat 'Het Schipgat, De Doornpanne en De Hoge Blekker', in het kader van een gebiedsvisie voor het gelijknamig strand- en duincomplex te Koksijde, meer
 • De Permanente Inventarisatie van de Natuurreservaten aan de Kust, omvat het systematisch karteren van de vegetatie en regelmatig inventariseren van doel- en parametersoorten voor het natuurbeheer, meer
 • Een integrale gebiedsvisie voor het Vlaams natuurreservaat 'De Zwinduinen en -polders' te Knokke-Heist, meer
 • Geomorfodynamiek in het Ter Yde - duinencomplex, meer
 • Herstelactie voor de duinen van de fossiele riviermonding van de Ijzer, meer
 • Monitoring van het natuurherstel in de Vlaamse natuurreservaten 'Groenendijk' (Nieuwpoort), 'Hannecartbos' en 'Ter Yde' (Oostduinkerke) in uitvoering van het LIFE natuurproject 'FEYDRA', meer
 • Organisation of symposium Dunes and Estuaries, meer
Peer reviewed publicatie [show]
Boeken (5) [show]
Boekhoofdstukken (7) [show]
Thesis [show]
Rapporten (7) [show]
Overige publicaties (3) [show]
Thesis begeleider [show]