IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Standplaatsonderzoek oeverplanten Leie

Beschikbaarheid: Vrij beschikbaar na embargo periode
Data are initially restricted, but the access condition relaxes to academic or unrestricted once a specified period of time after an event (such as collection, publication, completion of QC procedures or project cessation) has elapsed

Beschrijving
Milieucondities en plantecologische kenmerken van riet, rietgras en grote lisdodde langsheen de Leie en afgesneden meanders werden verzameld. meer

Milieucondities en plantecologische kenmerken van riet, rietgras en grote lisdodde langsheen de Leie en afgesneden meanders werden verzameld. De data zijn verzameld binnen een masterthesis begeleid door het INBO in het kader van dienstverlening naar W&Z.

Scope
Kernwoorden:
Zoet water, Terrestrisch, Bodemkwaliteit, Dijkvegetatie, Meanders, Niche, Oevervegetatie, Oppervlaktewater, Rivierherstel, België, Leie R., , Tracheophyta

Geografische spreiding
België, Leie R. Stations [Marine Regions]
Gouden Leie (Wervik - Deinze)

Spreiding in de tijd
1 Juli 2011 - 15 Augustus 2011

Taxonomic coverage
Macrophyta
Tracheophyta [WoRMS]

Parameters
% Bedekking, Abiotische variabelen, Plant ecologische variabelen

Bijdrage door
Universiteit Gent (UGent), meerdata creator
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Afdeling Advies en Informatie; Wetenschapsondersteuning, meeranalyse van de monsters
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Afdeling Biodiversiteit en Natuurlijk Milieu; Onderzoeksgroep Milieu en Klimaat, meerdata creatordata beheerder
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV (W&Z), meerdata eigenaar
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), meerdata eigenaar

Dataset status: Afgelopen
Data type: Data
Data oorsprong: Data collectie
Metadatarecord aangemaakt: 2012-04-12
Informatie laatst gewijzigd: 2013-04-29
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid