IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Monitoring van zware metalen en organische contaminanten in epibenthos, vis en sediment. Monitoring van biologische stressindicatoren

Periode: 2001 tot 2001
Status: Afgelopen

Thesaurustermen: Biologische stress; Organische bestanddelen; Zware metalen
Geografische term: ANE, Nederland, Westerschelde [Marine Regions]
 Instituut 

Instituut  Top 

Abstract
Doel :
Monitoring en evaluatie van de kwaliteit van het mariene milieu van het Belgisch Continentaal Plat (BCP) en het Schelde-estuarium.
Naleving van de internationale verplichtingen in het kader van de Oslo & Parijs Commissies (Verdrag van Parijs 1992) en het Joint Assessment and Monitoring Programme (JAMP).
Monitoring van het milieu i.v.m. diverse impacten van o.a. zand- en grindexploitaties en baggerwerken.
Het BCP-programma betreft de chemische monitoring van de volgende componenten in het sediment, gesuspendeerd organisch materiaal, invertebraten en/of vis: zware metalen, polychloorbifenylen (PCBs), organochloorpesticiden (OCPs), polyaromatische koolwaterstoffen (PAKs) en vluchtige organische verbindingen (VOCs).
Het sediment wordt bijkomend geanalyseerd op watergehalte, carbonaatgehalte, organisch materiaal, korrelgrootte, slibgehalte en bacteriële belasting. Het laatste wordt eveneens onderzocht in de waterkolom, alsook een aantal abiotische parameters.
Het biologische programma op het BCP bestaat uit de monitoring van het macrobenthos in het sediment, het epibenthos, vissenziekten, biochemische stressindicatoren, opsporen van pathogenen in het bloed van platvissen en analyse van toxische algen in de waterkolom.
In het schelde-estuarium is de monitoring beperkt tot de chemische analysen in het sediment.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituut