IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Pack4food
www.pack4food.ugent.be

Status: Gestart

Thesaurustermen: Food for human consumption; Industry; Voedsel; Voedselverwerking
 Instituut 

Instituut  Top 
  • Universiteit Gent; Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Levensmiddelentechnologie, Voedselveiligheid en Gezondheid; Laboratorium voor Levensmiddelenmicrobiologie en -conservering (LFMFP), meer, partner

Abstract
Interacties tussen levensmiddel en verpakking beïnvloeden de algemene kwaliteit van het product. Veranderingen in consumentengedrag, kostenbewustzijn van de bedrijven, beschikbaarheid van nieuwe materialen, de trend naar kortere levenscycli en het streven van bedrijven naar een competitief voordeel zijn aanleidingen voor innovaties in de verpakking van levensmiddelen.

Uit contacten met de industrie is gebleken dat bij innoveren via verpakking in de levensmiddelensector er in de betrokken bedrijven en in individuele kenniscentra vaak een tekort is aan specifieke kennis rond ofwel levensmiddelen of rond verpakkingsmaterialen en –technologieën. Dit IWT-project is bedoeld voor de Vlaamse levensmiddelindustrie die innoveert via verpakking en zijn toeleveranciers die werkzaam zijn in het gebied van verpakking zoals leveranciers van verpakkingsmaterialen, verpakkingsmachines en gassen gebruikt in gemodificeerde atmosfeer verpakking. Pack4Food bundelt de kennis van de verschillende kenniscentra in Vlaanderen die actief zijn op het gebied van het verpakken van levensmiddelen. Het zal in belangrijke mate voor de doelgroep het gebrek aan kennis en informatie rond (1) verpakkingsmaterialen (zoals fysische eigenschappen, kwaliteit en migratie-eigenschappen), (2) verpakkingsconcepten (zoals vormgeving, fysische eigenschappen, gemodificeerde atmosfeer verpakking) en (3) het product in relatie met de verpakking (houdbaarheid, smaakafwijkingen, verkleuring, drip, condens, …) invullen en zo innovatie via de verpakking faciliteren. De gecentraliseerde aanwezigheid van kennis betreffende de drie bovenvermelde kennisgebieden is uniek in Vlaanderen en is bovendien noodzakelijk voor het welslagen van innovatie via verpakking in de levensmiddelsector.

Samenvattend heeft het project tot doel een adequate multidisciplinaire ondersteuning te geven aan de verpakkings- en voedingsindustrie op het vlak van het verpakken van levensmiddelen. Hierbij is de interactie tussen verpakkingsmaterialen, levensmiddelen en vulsystemen van uitermate groot belang. De ondersteuning zal zich zowel uiten in het geven van technologische adviezen als door het stimuleren tot innovaties ten gevolge van kennisverspreiding over nieuwe technologieën (nieuwsbrieven, seminaries, website). De resultaten van het project situeren zich in deze 2 domeinen. Finaal dient een versteviging van de Vlaamse verpakkings- en voedingsindustrie gerealiseerd te worden ten opzichte van de buitenlandse concurrentie. Slechts op deze manier kan innovatie binnen deze industrietakken in Vlaanderen behouden blijven.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituut