IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Studie naar de primaire productie in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium

Engelstalige titel: Primary production in the Flemish part of the Scheldt estuary
Overkoepelend project: Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu, meer
Acroniem: OMES 4
Periode: Juni 2006 tot 2007
Status: Afgelopen

Thesaurusterm: Primaire productie
Geografische term: België, Zeeschelde [Marine Regions]
 Instituten | Dataset 

Instituten (2)  Top | Dataset 
  • Université Libre de Bruxelles; Faculté des Sciences; Département des Sciences de la Terre et de l'Environnement; Unité Modélisation Biogéochimique Système Terre; Laboratory of Chemical Oceanography and Water Geochemistry (LoCGE), meer, partner
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV; Afdeling Zeeschelde, meer, financier

Abstract
Deze studie maakt het 5de perceel uit van het "Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu".

Dit perceel betreft de monitoring van primaire productie. Deze parameter is noodzakelijk omdat geen eenduidig verband tussen de abundantie van fytoplankton en primaire productie kan bepaald worden, bvb. omdat de gezondheidstoestand van fytoplankton de primaire productie beïnvloedt. Het lichtklimaat is bepalend voor primaire productie. Het lichtklimaat wordt sterk beïnvloed door de zwevende stof. De eindrapportage van perceel 5 bevat daarom een discussie waarin de resultaten specifiek in verband gezet zijn met de resultaten van perceel 3 en perceel 4. Omdat het lichtklimaat verandert met toenemende diepte in de waterkolom, wordt in perceel 5 de primaire productie als functie van de diepte bepaald. Tevens wordt integratie van primaire productie volgens tijdsintervallen van een dag bepaald. Een bijkomend belangrijk punt betreft het lichtklimaat in GGG's. Verwacht wordt dat het lichtklimaat er beter zal zijn dan in de vaargeul. Er zijn echter nog geen data beschikbaar die dit staven.

Dataset  Top | Instituten 
  • OMES: Monitoring van de primaire productie in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Dataset