IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Modelling benthos-mediated biogeochemical cycling in estuarine environments

Periode: Oktober 2015

Thesaurusterm: Bioturbatie
 Instituten 

Instituten (2)  Top 
  • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Onderzoeksgroep Mariene Biologie (MARBIOL), meer
  • University of Plymouth; School of Marine Science and Engineering, meer

Abstract
Het macrobenthos spelt een belangrijke rol in het functioneren van mariene kustsystemen zoals estuaria. Door bioturbatie, bio-irrigatie en biodepositie bepaalt deze groep van organismen bijvoorbeeld mede de benthisch-pelagische koppeling. In dit onderzoeksproject willen we deze link tussen biogeochemie en benthos diversiteit en functionaliteit bepalen en voorspellen op de schaal van het Schelde estuarium en het aangrenzende mariene mondingsgebied. Daartoe willen we drie types van modellen ontwikkelen (een benthosdistributie model, een biogeochemisch model en een hydrodynamische model) en koppelen om de impact van verschillende hydrodynamische scenario’s (dredging, zeespiegelstijging, …) op de biogeochemie te voorspellen aan de hand van veranderingen in de bodemdiergemeenschap.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten