IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

AvdT - Sedimentatie op drempels

Referentie nr.: WL 14_024
Periode: Maart 2014
Status: Gestart
 Instituten | Publicaties 

Instituten (2)  Top | Publicaties 

Abstract
Binnen de Agenda voor de Toekomst zal binnen het project "Estuariene processen en beheer op mesoschaal" onderzoek plaatsvinden naar de sedimentatie op drempels. Volgende werkwijze wordt voorgesteld:
(1) Literatuurstudie (o.a. Tank et al. eind jaren 90; WL, 2005 - morfologische analyse; IMDC, 2013 - diepe delen)
(2) GIS-analyse van sedimentatie op drempels (case Drempel van Hanwseert + drempel van Frederik)
(3) Terreinmetingen ter validatie van hypothesen sedimentatie en sedimenttransport
(4) Numerieke modellering (waterbeweging + sedimenttransport) ter hoogte van drempels (mesoschaal-processen)

Publicaties (13)  Top | Instituten 
 • Hassan, W.; Meire, D.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2017). Agenda for the future – Hydro‐ and sediment dynamics in the Schelde estuary: sub report 6. Validation of the SCALDIS‐model on intertidal areas. Versie 2.0. WL Rapporten, 14_024_6. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. XI, 75 + 20 p. app. pp., meer
 • Vandebroek, E.; Claeys, S.; Plancke, Y.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Agenda for the future ‐ Hydrodynamics and sediment dynamics in the Schelde Estuary: sub report 11. Factual data report for frame‐measurements at Drempel van Frederik in December 2015 and January 2016. Version 3.0. FHR reports, 14_024_11. Flanders Hydraulics Research/Antea Group: Antwerp. XI, 75 + 5 p. appendices pp., meer
 • Vandebroek, E.; Claeys, S.; Plancke, Y.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Agenda for the future – Mesoscale hydro‐ and sediment dynamics in the Schelde estuary: Sub report 10. Factual data report for measurements at Drempel van Hansweert in April/May 2016. Version 3.0. FHR reports, 14_024_10. Flanders Hydraulics Research/Antea Group: Antwerp. X, 51 + 2 p. appendices pp., meer
 • Meire, D.; Plancke, Y.; De Maerschalck, B.; Mostaert, F. (2019). Agenda voor de toekomst - Morfologie Mesoschaal: deelrapport 3. Gevoeligheidsanalyse voor morfologische simulaties in de Westerschelde. Versie 3.0. WL Rapporten, 14_024_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 47 + 40 p. bijl. pp., meer
 • Plancke, Y.; Meire, D.; Mostaert, F. (2018). Agenda voor de toekomst - Morfologie Mesoschaal: deelrapport 14. Bodemtransport nabij de Platen van Ossenisse op basis van een analyse van bodemvormen. Versie 3.0. WL Rapporten, 14_024_14. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 15 + 13 p. bijl. pp., meer
 • Plancke, Y.; Vanlede, J.; Mostaert, F. (2019). AvdT – Morfologie mesoschaal: deelrapport 9. Toekomstige stortstrategie Westerschelde. Versie 4.0. WL Rapporten, 14_024_9. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 31 + 2 p. bijl. pp., meer
 • Plancke, Y.; Wouters, K.; Meire, D.; Mostaert, F. (2019). Morfologie mesoschaal - data-analyse stortingen: deelrapport 5. Data-analyse sedimentdynamica ter hoogte van stortingen. Versie 4.0. WL Rapporten, 14_024_5. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 38 + 14 p. bijl. pp., meer
 • Coen, L.; Plancke, Y.; De Maerschalck, B.; Mostaert, F. (2019). Morfologie Mesoschaal - FSK: deelrapport 2. Fysieke systeemkenmerken Schelde-estuarium. Versie 5.0. WL Rapporten, 14_024_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XIV, 40 + 68 p. bijl. pp., meer
 • Plancke, Y.; Vos, G.; Mostaert, F. (2019). Morfologie Mesoschaal – gevoeligheid stortingen: deelrapport 8. Sedimentatie ter hoogte van drempels: gevoeligheidsanalyse stortingen. Versie 3.0. WL Rapporten, 14_024_8. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 32 pp., meer
 • Meire, D.; Vereecken, H.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2020). Morfologie mesoschaal - metingen IGG Zeeschelde: deelrapport 4. Eerstelijnsanalyse van de uitgevoerde stromingsmetingen op de intergetijdengebieden in de Zeeschelde. Versie 2.0. WL Rapporten, 14_024_4. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 72 + 54 p. bijl. pp., meer
 • Stark, J.; Vandenbruwaene, W.; De Maerschalck, B.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2019). Morfologie mesoschaal – numerieke modellering drempels: deelrapport 7. Sedimentatie ter hoogte van drempels: validatie numeriek model. Versie 3.0. WL Rapporten, 14_024_7. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XIV, 108 + 7 p. bijl. pp., meer
 • Plancke, Y.; Meire, D.; De Maerschalck, B.; Mostaert, F. (2019). Morfologie mesoschaal – scenario's diepe delen: deelrapport 12. Sedimentatie ter hoogte van drempels: scenario’s stortingen diepe delen. Versie 4.0. WL Rapporten, 14_024_12. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 25 + 5 p. bijl. pp., meer
 • Coen, L.; Plancke, Y.; De Maerschalck, B.; Mostaert, F. (2019). Morfologie Mesoschaal – stortscenario's geulen: deelrapport 13. Stortscenario’s hoofd- en nevengeulen. Versie 3.0. WL Rapporten, 14_024_13. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. X, 51 + 36 p. bijl. pp., meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicaties