Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering bestaat uit de effectieve of stemgerechtigde leden van het VLIZ. Zij hebben via dit hoogste gezagsorgaan controle op het beleid van de instelling. De Algemene Vergadering wordt minstens eenmaal per jaar bijeengeroepen en voorgezeten door de voorzitter van het Bestuur.

Samenstelling van de Algemene Vergadering

Voorzitter

 • De heer Carl Decaluwé, gouverneur van West-Vlaanderen

Tien stemgerechtigde leden gemandateerd door de Vlaamse overheid

 • De heer Willy Baeyens 
 • De heer Jean Berlamont 
 • Mevrouw Ilse Hoet 
 • De heer Patric Jacobs 
 • De heer Ernest Schockaert 
 • De heer Jan Strubbe 
 • Mevrouw Magda Vincx 
 • De heer Philip Van Avermaet 
 • De heer René Van Grieken 
 • Mevrouw Ulrike Vanhessche 

Vijf stemgerechtigde leden gemandateerd door de provincie West-Vlaanderen

 • Mevrouw Hilde Decleer
 • De heer Patrick De Klerck
 • De heer Regis Debrulle
 • De heer Jan Denys
 • De heer Anthony Dumarey

Eén stemgerechtigd lid gemandateerd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO)

 • De heer Hans Willems

De leden van het Bestuur van het VLIZ mogen de Algemene Vergadering met raadgevende stem bijwonen.