IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Meetnet zoetwatervis Vlaanderen; Palingpolluentenmeetnet [Monitoring network freshwater fish Flanders; Eel pollutant monitoring network]

Beschikbaarheid: Beschikbaar onder voorwaarden
The data are withheld from general circulation and disclosure but access may be obtained on a case-by-case basis through negotiation

Nota: Restrictions available at contact person

Beschrijving
De staalnames zijn gestart in 1994. Tot en met 1999 betrof het bijvangsten van visbestandopnames en was het al dan niet meenemen van paling voornamelijk afhankelijk van de hoeveelheid gevangen paling. Vanaf 2000 werd er specifiek in functie van polluenten bemonsterd. In 2001 werd op het INBO een overkoepelend meetnet opgestart, het vismeetnet, dit meetnet is een overkoepeling van het polluentenmeetnet, het visbestandmeetnet en het meetnet in functie van de index van biotische integriteit (IBI). meer

Eind 2005 bestaat dit palingpolluentenmeetnet uit 350 locaties verspreid over Vlaanderen. Van deze plaatsen werd telkens een aantal (5-10) palingen geanalyseerd op hun polluentenvracht. Op een aantal van deze locaties werd tevens roofvis verzameld voor analyse.

Scope
Thema's:
Biologie, Biologie > Vis, Milieu-kwaliteit / vervuiling > Vervuilingsniveau's & monitoring
Kernwoorden:
Marien/Kust, Brak water, België, Vlaanderen, Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)

Geografische spreiding
België, Vlaanderen [Marine Regions]

Spreiding in de tijd
Vanaf 1994 [Gestart]

Taxonomic coverage
Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) [WoRMS]

Bijdrage door
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Afdeling Biodiversiteit en Natuurlijk Milieu; Onderzoeksgroep Soortendiversiteit, meerdata creatordata eigenaar
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), meerdata eigenaar

Gerelateerde datasets
Maakt deel uit van:
Eel pollution monitoring database, meer
Andere relatie:
Eel pollution data from Lake Weerde (Zemst), meer

Publicatie
Beschrijft deze dataset
Goemans, G. et al. (2003). Het Vlaamse palingpolluentenmeetnet, 1994-2001: gehalten aan polychloorbifenylen, organochloorpesticiden en zware metalen in paling. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 59 + bijlagen pp., meer
Goemans, G. et al. (2003). Het Vlaamse palingpolluentenmeetnet, 1994-2001: gehalten aan polychloorbifenylen, organochloorpesticiden en zware metalen in paling. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 34 maps pp., meer

Dataset status: Gestart
Data type: Data
Data oorsprong: Monitoring: veldonderzoek
Metadatarecord aangemaakt: 2006-10-02
Informatie laatst gewijzigd: 2007-11-21
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid