IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Ontwikkeling in de jaarlijkse uitstoot van NOx door de scheepvaart van, naar en in GHA en Havenbedrijf Gent (1990-2008) [Development in the annual NOx emissions from shipping from, to and in GHA and Ghent Port Company (1990-2008)]

Scope
Thema's:
Kustonderzoek (bv. stranden, estuaria), Milieu-kwaliteit / vervuiling
Kernwoorden:
Marien/Kust, Zoet water, Brak water, Emissies, Emissions, Haven/Antwerpen, Haven/Gent, Havens, België, Gent, Haven van Gent, België, Zeeschelde, Haven van Antwerpen

Geografische spreiding
België, Gent, Haven van Gent [Marine Regions]
België, Zeeschelde, Haven van Antwerpen [Marine Regions]

Spreiding in de tijd
1990 - 2008

Parameters
Goederen overslag, Stikstofoxides

Bijdrage door
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), meer
Vlaamse Havencommissie (VHC), meer
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), meer

Publicatie
Beschrijft deze dataset
(2010). Milieueffecten van de havens & scheepvaart. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 203. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. . 11 pp., meer
Gebruikt in deze dataset
Merckx, J.P.; Neyts, D. (2009). Jaaroverzicht Vlaamse havens 2008: feiten en ontwikkelingen, investeringen, sociaal-economische indicatoren en statistieken over 2008. SERV: Brussel. 132 pp., meer

Data type: Statische grafieken
Metadatarecord aangemaakt: 2010-08-11
Informatie laatst gewijzigd: 2022-08-02
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid