IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

WALOWA (WAve LOad on WAlls) - Grootschalige experimenten in de Delta Flume over overslaggeïnduceerde impacten op verticale wanden [WALOWA (WAve LOads on WAlls) - Large-scale Experiments in the Delta Flume on Overtopping Wave Loads on Vertical Walls]
Citatie
Kortenhaus, Andreas, Streicher, Maximilian, Gruwez, Vincent, Altomare, Corrado, Hofland, Bas, Chen, Xuexue, ... Klein Breteler, Mark. (2019). WALOWA (WAve LOads on WAlls) - Large-scale Experiments in the Delta Flume on Overtopping Wave Loads on Vertical Walls [Data set]. Zenodo. Http://doi.org/10.5281/zenodo.2843140 https://doi.org/10.5281/zenodo.2843140

Beschikbaarheid: Vrij beschikbaar
The data are freely available to anybody and may be used for any purpose. Usage acknowledgement may be required

Beschrijving
Binnen het Europese project ‘WAve LOads on WAlls’ (WALOWA) werden modeltesten in de Delta Flume (Nederland) uitgevoerd. Het is de bedoeling om de impact van overslaande golven op stormmuren en gebouwen te bestuderen. Het project wordt gecoördineerd door Universiteit Gent (België), in samenwerking met TU Delft (Nederland) RWTH Aachen (Duitsland), de Universiteit van Bari, de Universiteit van L’Aquila en de Universiteit van Firenze (Italië) en het Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium (België). Het project wordt gefinancierd door een beurs van Hydralab+ in het kader van het EC Horizon 2020 programma. Metingen: overslaande golfimpacten (druk en krachten), overslaande stroomparameters (dikte en snelheid), waterniveau langsheen het licht hellende voorland, bathymetrie van het zanderige voorlan meer

Een modelgeometrie, bestaande uit een zandstrand, een hellende dijk, promenade en muurstructuur werd gebouwd in de Deltagoot. Het strand alleen al bestond uit 1000 m³ zandmateriaal en was een essentieel onderdeel van de structuur om ervoor te zorgen dat de omstandigheden van de gebroken golf dicht bij de realiteit aanleunden. De geteste extreme stormomstandigheden werden bekomen door het produceren van golven die een storm met een terugkeerperiode van 1000 jaar voorstellen en het toepassen van een bijkomend waterniveau om de zeespiegelstijging in rekening te brengen. Metingen van de hoogte van het waterniveau werden uitgevoerd dicht bij het schot, langs het licht hellende voorland en aan de voet van de dijk door middel van golfhoogtemeters gemonteerd aan de zijwand van de goot. De bathymetrie van het zandige voorland werd gemeten door een mechanische profiler voor en na de test. De dikte en snelheid van de overslaande stroom werden gemeten door golfhoogtemeters, ultrasonische afstandssensoren, schotwielen en elektromagnetische stroommeters geïnstalleerd langsheen de promenade. Tenslotte werden de impactkrachten- en drukken op de muur gemeten door respectievelijk kracht- en druksensoren. De dataset werd aangevuld door een aantal synoptische metingen (laser, GoPro, hogesnelheidscamera).

Scope
Thema's:
Fysisch, Fysisch > Golven - deining, Kustonderzoek (bv. stranden, estuaria)
Kernwoorden:
Delta Flume, Druk, Force, Golfoverslag, Hydralab+, Impact loads, Large-scale hydraulic experiments, mild foreshore, Ondiep water, Strandmuren

Bijdrage door
Universiteit Gent; Coastal Engineering Research Group (CERG), meerdata creator
Universiteit Gent; Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur; Vakgroep Civiele Techniek; Afdeling Weg- en Waterbouw (AWW), meerdata creator
Universiteit Gent; Faculteit Ingenieurswetenschappen; Vakgroep Civiele Techniek, meerdata creatordata beheerderdata eigenaardatabank ontwikkelaar

Publicatie
Gebaseerd op deze dataset
Streicher, M. (2019). Loads induced by overtopping bores on vertical walls at the end of sea facing promenades : a laboratory study. PhD Thesis. Ghent University, Department of Civil Engineering: Gent. ISBN 9789463552479. 236 pp., meer
Streicher, M. et al. (2019). Non-repeatability, scale- and model effects in laboratory measurement of impact loads induced by an overtopped bore on a dike mounted wall, in: ASME 2019 38th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering - Volume 3: Structures, Safety, and Reliability. pp. 10, meer
Streicher, M. et al. (2019). Overtopped wave loads on walls (Walowa) – Numerical and physical modelling of large-scale experiments in the Delta Flume, in: Henry, P.-Y. et al. Trans-national Access in Hydralab+: Proceedings of the Joint User Meeting Bucharest, Romania, 22-23 May 2019. pp. 57-67, meer
Streicher, M. et al. (2019). Classification of bore patterns induced by storm waves overtopping a dike crest and their impact types on dike mounted vertical walls – a large-scale model study. Coast. Eng. J. 61(3): 321-339. https://dx.doi.org/10.1080/21664250.2019.1589635, meer
Cappietti, L. et al. (2018). Large-scale experiments of wave-overtopping loads on walls: Layer thicknesses and velocities, in: Proceedings of the ASME 2018 37th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering - Volume 7A: Ocean Engineering: June 17–22, 2018 Madrid, Spain. pp. [1-6]. https://dx.doi.org/10.1115/omae2018-78104, meer
Saponieri, A. et al. (2018). Beach profile evolution in front of storm seawalls : a physical and numerical study, in: Lynett, P. (Ed.) Proceedings of 36th International Conference on Coastal Engineering ICCE, July 30th to August 3rd 2018, Baltimore, USA. pp. [1-13], meer
Streicher, M. et al. (2018). Prediction of dynamic and quasi-static impacts on vertical sea walls caused by an overtopped bore, in: Lynett, P. (Ed.) Proceedings of 36th International Conference on Coastal Engineering ICCE, July 30th to August 3rd 2018, Baltimore, USA. pp. [1-15], meer
Hirt, M. (2017). Analysis of wave overtopping impacts on storm walls. MA Thesis. RWTH Aachen University: Aachen. , meer
Marinov, K.K. (2017). Wave impacts on storm walls. A study on scale effects. MA Thesis. Delft University of Technology. Faculty of Civil Engineering and Geosciences: Delft. 120 pp., meer
Beschrijft deze dataset
Streicher, M. et al. (2017). Walowa (Wave Loads on Walls): Large-scale experiments in the Delta flume, in: Proceedings of the International Short Course and Conference on Applied Coastal Research, 03 - 06 October 2017, Santander, Spain. pp. [1-11], meer


Dataset status: Afgelopen
Data type: Data
Data oorsprong: Onderzoek: labo-experiment
Metadatarecord aangemaakt: 2019-12-01
Informatie laatst gewijzigd: 2019-12-04
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid