IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

prof. dr. ir. Verhoeven, Ronny [ gepensioneerd ]
  Universiteit Gent; Faculteit Ingenieurswetenschappen; Vakgroep Civiele Techniek; Laboratorium voor Hydraulica, meer
  Functie: Professor en hoofd van de onderzoekseenheid
 • Fundamentele studie van uitwisselingsprocessen in rivierecosystemen, meer
 • Hydrodynamica en sediment transport. Fundamentele aspecten bij een duurzaam beheer van zandige kustzones, meer
 • Onderzoek naar sedimenttransportfenomenen in kustgebieden, rivieren en rioleringen, meer
 • Optimalisatie van kustverdedigingssystemen voor de Vlaamse kust, meer
 • Studie van het gedrag van gedeeltelijk cohesieve en cohesieve sedimenten in permanente en niet-permanente stroming, meer
 • Tijdsafhankelijk erosiegedrag van natuurlijke sedimenten in rioleringen en rivieren, meer
 • Uitbouwen van een meetnet voor bepaling van overstortfrequenties en -debieten ter hoogte van overstorten, meer
 • Uitbreiden en aanpassen van de databank limnimetrie, meer
A1 publicaties (10) [show]
Peer reviewed publicaties (4) [show]
Boek [show]
Boekhoofdstukken (23) [show]
Abstracts (2) [show]
Rapport [show]
Overige publicaties (6) [show]
Thesis (co-)promotor (6) [show]