IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

prof. dr. ir. Van Langenhove, Herman
  Universiteit Gent; Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Groene Chemie en Technologie; Onderzoeksgroep Organische Milieuchemie en -Technologie (EnVOC), meer
  Functie: Professor
  Contact op het instituut:
  Tel.: +32-(0)9-264 59 53
  Fax: +32-(0)9-264 62 43
  E-mail:
 
  Universiteit Gent; Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen (FBW), meer
  Functie: Decaan
 • Intercompartmental distribution of monoaromatic hydrocarbons (MAK´s) and C1-C2 organochlorinated compounds in the North Sea environment. I, meer
 • Lucht-zee uitwisseling van nutriënten, sporenmetalen en organische micropolluenten in de Noordzee, meer
 • Nieuwe strategieën voor monitoring en risicoanalyse van gevaarlijke chemische stoffen in het marien milieu met "Passive Samplers", meer
 • The Biogeochemistry of Nutrients, Metals and Organic Micropollutants in the North Sea, meer
A1 publicaties (19) [show]
Boeken (2) [show]
Boekhoofdstukken (7) [show]
Abstracts (16) [show]
Rapporten (3) [show]
Overige publicaties (5) [show]
Thesis (co-)promotor (2) [show]