IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

dr. Verslycke, Tim
  Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI), meer
  Functie: Postdoctoral Scholar
  Contact op het instituut:
  Biology Department MS # 32
  Woods Hole, MA 02543
  USA
  Tel.: +1-(0)508-289 48 22
  GSM: +1-(0)508-292 0139
  E-mail:
 
  Universiteit Gent; Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Toegepaste ecologie en milieubiologie; Laboratorium voor Milieutoxicologie en aquatische ecologie; Onderzoeksgroep voor Milieutoxicologie (ECOTOX), meer
 • Endocriene verstoring bij het invertebraat estuarien organisme Neomysis integer (Crustacea, Mysidacea), meer
 • Endocriene verstoring in het Schelde-estuarium: distributie, blootstelling en effecten, meer
 • Evaluation of possible impacts of endocrine disruptors on the North Sea ecosystem, meer
 • ED-North Databank: Evaluatie van de impact van endocrien verstorende stoffen op het Noordzee-ecosysteem, meer
A1 publicaties (25) [show]
Peer reviewed publicaties (2) [show]
Boekhoofdstukken (8) [show]
Thesis [show]
Abstracts (12) [show]
Rapporten (3) [show]
Overige publicaties (3) [show]
Thesis (co-)promotor (2) [show]