IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Morfologisch Beheer Westerschelde
www.ontwikkelingsschets2010.nl/www/scripts/projecten.php?pageID=3&cBlockID=8&programmaID=2&projectID=12
www.vnsc.eu/werkgroepen/os2010/voortgang/morfologisch-beheer-westerschelde/

Engelstalige titel: Morphological Management Westerschelde
Overkoepelend project: Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium: Programma toegankelijkheid, meer
Periode: Maart 2006
Status: Gestart

Thesaurustermen: Geomorfologie; Riviermorfologie
Geografische term: ANE, Nederland, Westerschelde [Marine Regions]
 Instituten 

Instituten (3)  Top 
  • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Dienst Zeeland (DZL), meer
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Afdeling Maritieme Toegang, meer
  • Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC), meer

Abstract
De estuariene dynamiek in de Westerschelde gaat achteruit. Het project Morfologisch Beheer moet hiervoor oplossingen aandragen.
Een voorbeeld: Bij het verruimen van de vaargeul komt baggerspecie vrij. Door de stortplaatsen voor de baggerspecie voortdurend aan te passen aan de morfologische evoluties worden de natuurwaarden ontzien en wordt de estuariene dynamiek behouden. Deze strategie die ‘flexibel storten’ wordt genoemd, wordt verder uitgewerkt voor het project verruiming van de vaargeul.
Naast de geplande derde verdieping van de Westerschelde speelt er nog meer, zoals de evaluatie van het zandwinbeleid, het ontwikkelen van alternatieve stortmethodes en de nieuwe vergunning voor het huidige onderhoudsbaggerwerk.
Net als bij het terugstorten van baggerspecie vragen ook deze ontwikkelingen om gepaste oplossingen. Dit zijn opdrachten voor het project Morfologisch Beheer.

Het Vlaams Departement voor Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) heeft voor 2007 nieuwe proefprojecten voorgesteld. Het gaat om een combinatie van proeven rond de Plaat van Walsoorden en de toepassing van nieuwe baggertechnieken.
De plannen worden verder voorbereid. Ook worden de benodigde vergunningen en uitvoeringstechnieken bekeken.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten