IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Bepaling van de sedimentbalans voor de Belgische kustwateren (tweede contract)
https://www.vliz.be/vmdcdata/midas/cruise.php?thiscamp=36

Engelse titel: Determining sediment balance for the Belgian Coastal Waters (second contract)
Acroniem: SEBAB-II
Periode: April 2001 tot Maart 2002
Status: Afgelopen
 Instituten | Publicaties | Dataset 

Instituten (2)  Top | Publicaties | Dataset 
  • Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen; Departement Beheer van het Mariene Ecosysteem; Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee en Schelde-estuarium; Brussel (KBIN-BMM), meer, uitvoerder
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Afdeling Maritieme Toegang, meer, financier

Abstract
Bepaling van de sedimentbalans voor de Belgische kustwateren (tweede contract).

Dataset  Top | Instituten | Publicaties 
  • SEBAB-II: Sediment balance for the Belgian coastal waters (2001-2002), meer

Publicaties (2)  Top | Instituten | Dataset 
  • Fettweis, M. (2001). Bepaling van de sedimentbalans voor de Belgische kustwateren (SEBAB-II): activiteitsrapport 1. Metingen van gesuspendeerd particulair materiaal in de Belgische kustwateren. Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee (BMM): Brussel. 26 + appendices pp., meer
  • Fettweis, M.; Van den Eynde, D.; Francken, F. (2002). Bepaling van de sedimentbalans voor de Belgische kustwateren (SEBAB-II): eindrapport. Een 2D fijnmazig hydrodynamisch en sedimenttransportmodel van het Belgisch continentaal Plat. Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee (BMM): Brussel. 38 + appendices pp., meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicaties | Dataset