IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Habitat Restoration

Deense titel: Habitatrestaurering, Vejle Fjord
Periode: 2002 tot 2007
Status: Afgelopen
 Instituut 

Instituut  Top 
  • Technical University of Denmark; Danish Institute for Fisheries Research (DIFRES), meer, coördinator

Abstract
Danske fjorde er gennem de sidste mange årtier påvirket af menneskelig aktivitet som stenfiskeri, fiskeri med slæbende redskaber, eutrofiering mm, som samlet har ført bl.a. til ændringer af havbundens struktur. Denne har stor betydning for de organismer der lever der. Sten og skaller er vigtige levesteder for en lang række organismer og har betydning som fasthæftningssted og gemmested. En lang række epibentiske (bundlevende) invertebrater kan ikke eksistere uden disse faste strukturer i havbunden. Også for fiskefaunaen har bundens beskaffenhed stor betydning. Bunden skal således, for de fisk der gyder på bunden, tilbyde en egnet gydehabitat, hvor æg og yngel har stort overlevelsespotentiale. For juvenile og voksne fisk skal bunden tilbyde strømlæ og skjulesteder for både byttefisk og rovfisk. I 2005 er udlagt et 300X500 m stort rev. Formålet er at undersøge, om disse rev, der er konstrueret af store sække fyldt med skaller fra muslingeindustrien, kan øge forekomsten af fisk og makrofauna. For at belyse dette gennemføres der i 2007 et moniteringprogram med garn- og rusefiskeri (voksne fisk), lysfælder (fiskelarver) og dykkerundersøgelser (makrofauna).

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituut